Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Twarze Bohaterów

żołnierze oddziałów AK Sosienki i Garbnik

Główną ideą projektu jest przypomnienie i popularyzacja bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej działających w okolicach KL Auschwitz.

Projekt ma charakter edukacyjno-popularyzatorski. Pozwoli wypełnić lukę, jaką jest zapomnienie przez dziesięciolecia o ludziach, którzy w czasie niemieckiej okupacji mieszkali w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz i z narażeniem życia angażowali się w walkę z okupantem i niesienie pomocy więźniom obozu. Dzięki opracowaniu 100 biogramów/sylwetek oraz publikacji w sieci wraz z 200 oryginalnymi zdjęciami i dokumentami bohaterom tym przywrócimy nie tylko nazwiska, ale i twarze. Będzie to największy opublikowany i powszechnie dostępny zbiór sylwetek polskich bohaterów spod Auschwitz, zdjęć i dokumentów, co jest efektem wielu lat działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento.

Projekt realizowany będzie w Internecie z wykorzystaniem profili facebookowych. Ilość publikacji (100 artykułów) i udostępnień na profilach stwarza szansę dotarcia do szerokich rzesz odbiorców. Treści zostaną osadzone na stronie Stowarzyszenia.

Wszystkie wytworzone treści będą dostępne bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń.

Szczegóły: