Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Lustro

Fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla opowiada o losach Edwarda Padkowskiego, który jako student był żołnierzem w Legii Akademickiej, brał udział w wojnie obronnej w okolicach miasta Włodzimierz. Po napaści Armii Czerwonej na Polskę 9 pułk piechoty, w którym służył Padkowski, przeprawił się na Lubelszczyznę. W bitwie z Niemcami pod wsią Zwola Padkowski został ciężko ranny i trafił do szpitala polowego w Zamościu. Kiedy po zajęciu miasta Sowieci zaczęli wywozić na Wschód wszystkich polskich żołnierzy zdolnych do poruszania się, Padkowski uciekł ze szpitala. W tym czasie jego ojciec – wypędzony przez Ukraińców ze wsi Bohorodyca – znalazł schronienie w Hrubieszowie. Tam też trafił Edward Padkowski. Natychmiast wstąpił do konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, wojskowej organizacji Stronnictwa Narodowego, włączonej później po rozkazie gen. Sikorskiego do Armii Krajowej.

W maju 1941 roku nastąpiła wpadka. Padkowski wraz z kilkoma kolegami z NOW został aresztowany za kolportaż tygodnika „Walka” i osadzony na Gestapo w Hrubieszowie, skąd po brutalnym śledztwie przewieziono go do więzienia na Zamku Lubelskim. 25 maja 1941 roku deportowany został do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 16366. Członek konspiracji obozowej, który w 1944 roku zbiegł z Auschwitz.

Film zdobył I Nagrodę w kategorii „Dokument historyczny” na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2017 oraz wyróżnienie na Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią”.

Szczegóły: