Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Historia #8 15-letnia konspiratorka. Opowieść o Aleksandrze Bystroń

1 września 2023

Urodzona 26 lipca 1927 roku w Brzeszczach, córka Pawła i Wandy z Romanowskich. Do chwili wybuchu wojny, ukończyła zaledwie 5 klas Szkoły Powszechnej. Jej pierwszy kontakt z więźniami obozu zadecydował, że postanowiła włączyć się w akcję pomocową najpierw spontaniczną, a później zorganizowaną. W działalność konspiracyjną zaangażowała się od 1941 roku. Do organizacji Związku Walki Zbrojnej obwodu oświęcimskiego zwerbowana została przez Władysława Saternusa „Borynię”.

Przyjęła partyzancki pseudonim „Olena”. Wykonywała zadania łączniczki – zaopatrzeniowca w komórce „Ochronki”. Odbierała od Heleny Stupki z Oświęcimia fałszywe kartki żywnościowe i realizowała je na terenie Brzeszcz. Pozyskane tą drogą produkty podkładała następnie razem z Bronisławą Dłuciak i Heleną Płotnicką w miejscach pracy więźniów obozu Auschwitz i pośredniczyła w ich korespondencji z rodzinami.

Odbierała również lekarstwa i inne medykamenty z apteki Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach. W obawie przed przymusową wywózką do pracy w Rzeszy, znalazła zatrudnienie w kopalni w Brzeszczach na tzw. markowni. Przydzielona została m.in. do obsługi więźniów obozu KL Auschwitz pracujących w kopalni. Sporządzała dla dowództwa „Sosienek” raporty z pracy więźniów oraz listy z ich danymi. Nie wzbudzało to większych podejrzeń wśród kierownictwa kopalni, ponieważ te zestawienia miały służyć do rozliczenia się z obozem za pracę więźniów.

Nikt nie podejrzewał, że druga kopia trafiała zazwyczaj do rąk Władysława Saternusa z komórki wywiadu Armii Krajowej. „Olena” korzystając z charakteru swej pracy, podrzucała żywność i odbierała grypsy od więźniów. Była bardzo opanowana i pewna siebie, potrafiła nawet skutecznie wstawić się u komendanta obozu za katowanym przez esesmana więźniem, za co została przezwana przez kapo „Juden Tante” – żydowską ciotką.

Gdyby ktoś z państwa chciał zakupić książkę p. Dziubka Gdyby ktoś z państwa chciał zakupić książkę p. Dziubka „Niezłomni z oddziału „Sosienki”. Armia Krajowa wokół Auschwitz” zapraszamy do kontaktu: stowarzyszenieam@gmail.com lub pod linkiem zaprzyjaźnionej księgarni: https://ksiegarnia.e-oswiecim.pl/Niezlomni-z-oddzialu-Sosienki zapraszamy do kontaktu: stowarzyszenieam@gmail.com lub pod linkiem zaprzyjaźnionej księgarni: https://ksiegarnia.e-oswiecim.pl/Niezlomni-z-oddzialu-Sosienki