Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

„Życie jest Śpiywkom” – już na naszym kanale YouTube!

26 lutego 2023

`11 lat temu zmarł Władysław Szepelak.

Z tej okazji chcemy zaprezentować film ku jego pamięci.

To refleksyjna opowieść oparta na losach Władysława Szepelaka, poety, partyzanta, więźnia „Palace”. – Władysław Szepelak, który przeżył pobyt w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen to niezwykle skromny człowiek i wielki patriota. Za własne pieniądze stawia pomniki i funduje tablice upamiętniające swego dawnego dowódcę i kolegów z oddziału partyzanckiego. Władysław Szepelak miał 15 lat, gdy wybuchła wojna. W okresie hitlerowskiej okupacji, gdy tylko nadarzyła się taka okazja, wraz z ojcem wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (oddział kpt. Wojciecha Bolesława Duszy „Szaroty”, który m.in. zwalczał góralską kolaborację), przybierając pseudonim „Mały”.

We wrześniu 1943 r. Gestapo otoczyło dom Szepelaków w Bielance. Zginął ojciec, babcia i jeden z partyzantów, Władysław zaś wraz z matką i stryjem zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Czarnym Dunajcu, później w zakopiańskim „Palace” i na Montelupich w Krakowie, by stamtąd trafić do KL Auschwitz. Matka i stryj zginęli a w Auschwitz, a Władysław oznaczony numerem 168061 w lutym 1944 r. został wywieziony do Mauthausen. Gdy amerykańskie wojska zajęły obóz, ważył 37 kilogramów, był chory na gruźlicę płuc, miał odmrożone palce rąk i nóg.

Po powrocie w rodzinne strony dom swój zastał zasiedlony przez sąsiadów, więc wyjechał na ziemie odzyskane. W 1951r. przeciwstawiając się przystąpieniu do spółdzielni produkcyjnej ponownie musiał porzucić swoje gospodarstwo. Postanowił wrócić do Bielanki. Imał się różnych robót, m.in. budował Nową Hutę i kombinat skórzany w Nowym Targu. Po przejściu na emeryturę w 1981r. oddał się pracy społecznej. Jako kierownik budowy pracował przy wznoszeniu kościołów.

Jednak największą pasją w jego życiu jest pisanie wierszy. Za swą twórczość otrzymał m.in. nagrodę Oskara Kolberga, a pieniądze z nagrody przeznaczył na fundowanie tablic i pomników upamiętniających swego dowódcę i kolegów z oddziału partyzanckiego. Władysław Szepelak był ostatnim żyjącym więźniem „Palace”, zakopiańskiej katowni Gestapo, od lat nie ustaje w bojach o zachowanie pamięci o jej ofiarach. Pensjonat „Palace” został wybudowany w 1930 r. przez dr Włodzimierza Schneidera, lekarza z Krakowa. W czasie okupacji Niemcy urządzili tu siedzibę Gestapo /Geheime Staats-Polizei czyli Tajna Policja państwowa/. Obsada zakopiańskiego Gestapo była bardzo liczna. Było tu przeszło 40 osób.

W większych miejscowościach Podhala istniały jej delegatury. Cele więzienne „Palace” zostały zaadaptowane z piwnic pensjonatowych, zaopatrzone w kraty. Przez „Palace” przeszło wiele tysięcy Polaków. Było tu sześć cel więziennych. Była ciemnica. Ręce i nogi zakuwano w niej w stalowe obejmy-kajdany z łańcuchami, przymocowanymi do ścian. Również na I piętrze „Palace” znajdowała się cela, mająca takie kajdany z łańcuchami. Śledczy zakopiańskiego Gestapo nie przebierali w środkach, bijąc przesłuchiwanych po piętach, wbijając szpilki pod paznokcie, okładając po całym ciele nahajami, kijami (nie gardzili też np. szufladami), wybijając zęby, łamiąc kości, miażdżąc genitalia. Nie można stwierdzić, ilu więźniów było tu więzionych, ilu zamordowano. Mordowano i strzelano właściwie w całym budynku a także na przyległym terenie. Napisy wydrapane na ścianach cel, świadczyły, że oprócz Polaków, przez katownię ta przeszło także wielu cudzoziemców.

Kto z więzionych nie został zabity lub zamęczony na rodzimej ziemi pod Tatrami trafiał do niemieckich obozów koncentracyjnych (położonych w Polsce, Austrii i Niemczech). Pod koniec lat 90. XX wieku ani państwo, ani samorząd nie odkupiły willi w celu zachowania tego miejsca dla narodowej pamięci. „Katownię” nabył przedsiębiorca z Kraśnika. W trakcie remontu w 1999 r. zniszczono oryginalne, nieliczne już napisy na ścianach i ślady krwi, ktoś ukradł oryginalne kajdany.

Zmarł w 2012 roku

Nasze strony: oficjalna strona: www.auschwitzmemento.pl

Kanał na Youtube: https://www.youtube.com/@stowarszyszenieAM Twitter: https://twitter.com/Ausch_Memento Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszenieam Spotify: https://open.spotify.com/show/1cKgGc1MK8A6Gtbwq0NN4K Anchor: https://anchor.fm/zbigniew-klima2

Jeżeli zainteresował Cię film nie zapomnij o komentarzu, subskrypcji i łapce w górę. Dzięki temu nasz kanał będzie się rozwijać! Dziękujemy z góry!