Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Zofia Balcarczyk ps. „Zośka” i „Sobka” łączniczka Związku Walki Zbrojnej oraz Zgrupowania Partyzanckiego „Sosienki”, organizowała żywność oraz medykamenty dla więźniów obozu.

26 listopada 2021

Urodzona 27 października 1917 roku w Psarach. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej pozostała w gospodarstwie rodziców. W pracę konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej zaangażowała się już na początku 1940 roku. Pełniła funkcję łączniczki dowódcy placówki w Psarach Jana Orawczaka „Skiby”. Jesienią zagrożona aresztowaniem opuściła dom rodzinny i do końca wojny ukrywała się w Bielsku i Wilamowicach. Z działalności konspiracyjnej nie zrezygnowała. Podjęła współpracę z obwodem oświęcimskim ZWZ, następnie od 1943 roku ze Zgrupowaniem Partyzanckim „Sosienki”. Jako łączniczka często wyjeżdżała do Wiednia, gdzie funkcjonowała placówka wywiadowcza ZWZ dalekiego zasięgu o kryptonimie „Stragan”. Posługiwała się pseudonimami „Zośka” i „Sobka”. Pełniła zadania łączniczki między placówką w Wilamowicach i Jawiszowicach do Jana Mleczki „Baćko”. Prowadziła w Wilamowicach u rodziny Balcarczyków melinę zakonspirowaną jako „Bołda”, w której schronienie znajdowali zarówno partyzanci jak i zbiegowie z obozu Auschwitz. Organizowała również żywność oraz medykamenty dla więźniów obozu przekazywane do Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz, następnie specjalnej komórki działającej w ramach zgrupowania „Sosienki” jako „Ochronka”. Za swoją działalność decyzją Komendy Okręgu AK, odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

autor: BoW, BaW

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”