Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Zainteresowanych nabyciem książki zapraszamy serdecznie do kontaktu: stowarzyszenieam@gmail.com

9 grudnia 2019

MARCIN DZIUBEK
Niezłomni wrześniowych dni – losy Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”
Wydawca: Stowarzyszenie Auschwitz Memento 2019

Książkę można zakupić:
w Oświęcimiu w księgarni Logos ul. Adama Mickiewicza 3A,
w księgarni Palabras ul Mickiewicza 6
w Brzezince w księgarni na parkingu Muzeum ul. Męczeństwa Narodów 14
w Łodzi w księgarni Biuro Odkryć ul. Narutowicza 46

Format: 162×234+2x100mm
Okładka: Karton biały 250g 4+0 f. błysk
Blok: 400 Offset biały 90g 1+1
Oprawa: Miękka-klejona
Objętość: ok. 400 stron
Nakład: 1000 egz.

Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim”
Książka Marcina Dziubka „Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” przedstawia historię Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” od momentu powstania w 1937 roku poprzez udział w wojnie obronnej aż do formalnego rozformowania jednostki.
W opracowaniu uwzględniono ogólne założenia formowania jednostek Obrony Narodowej ich wyposażenie, uzbrojenie oraz rolę w strukturach polskiej armii. Dla przejrzystości przekazu udział batalionu z Oświęcimia we wrześniowych walkach ukazany został w porządku dziennym odtworzonym w oparciu o żołnierskie relacje.
Tło dla głównego wątku opracowania stanowią losy garnizonu Wojska Polskiego w Oświęcimiu od 1919 do 1939 roku oraz organizacji paramilitarnych działających w mieście i okolicznych miejscowościach. Wielkimi atutami opracowania są liczne – niepublikowane dotąd – fotografie, mapy poglądowe, relacje oraz biogramy żołnierzy i oficerów oświęcimskiego batalionu Obrony Narodowej, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Chronologicznie, opracowanie obejmuje również wojenne losy wielu żołnierzy, zaangażowanie w działalność konspiracyjną i zderzenie z powojenną rzeczywistością pełną prześladowań ze strony służb bezpieczeństwa PRL i propagandowym napiętnowaniem ich jako winnych klęski w wojnie obronnej.
Książka wypełnia lukę w historii Ziemi Oświęcimskiej. Do tej pory dzieje wojskowości na terenie obecnego powiatu oświęcimskiego oraz udziału miejscowych żołnierzy rezerwistów w walkach wojny obronnej nie były tematem szerszych opracowań historycznych. Informacje, jakie pojawiały się w dotychczasowych opracowaniach, były rozproszone, nieusystematyzowane i traktowane jako epizodyczne.
Opracowanie „Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” skierowane jest do szerokiego odbiorcy. Cenne informacje odnajdą w niej zarówno regionaliści oraz miłośnicy militariów i dziejów polskiego oręża. Oprócz walorów merytorycznych opracowanie spełnia również ważną funkcję wychowawczą, promując zwłaszcza wśród ludzi młodych postawy patriotyczne
i poszanowania tradycji.

SPIS TREŚCI
1.Wstęp
2.Garnizon „Oświęcim”
3.Organizacje i stowarzyszenia patriotyczne
4.Koncepcja Obrony Narodowej II RP
5.Umundurowanie i wyposażenie Obrony Narodowej
6.Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim”
7.Akcja Zaolzie
8.Mobilizacja – sierpień 39’
9.Koncentracja i zadania batalionu „Oświęcim” – sierpień 39’
10.Wrzesień 39’ – Dzień pierwszy
11.Wrzesień 39’ – Dzień drugi
12.Wrzesień 39’- Dzień trzeci
13.Wrzesień 39’ – Dzień czwarty – Bój pod Oświęcimiem
14.Bitewna mitologia
15.Pierwsze dni września 39’ na ziemi oświęcimskiej oczami cywilów
16.Wrzesień 39’ – Dzień piąty
17. Wrzesień 39’ – Dzień szósty
18. Wrzesień 39’ – Dzień siódmy
19. Wrzesień 39’ – Dzień ósmy
20. Wrzesień 39’ – Dzień dziewiąty
21. Wrzesień 39’ – Dzień dziesiąty
22. Wrzesień 39’ – Dzień jedenasty
23. Wrzesień 39’ – W drodze pod Tomaszów Lubelski
24. Wrzesień 39’ – Epilog
25.Postawy niezłomne
26.Łyżka dziegciu
27.Pamięć
28. Żołnierze 52 Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”
29. Bibliografia

Książka została wydana dzięki wsparciu Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminie Oświęcim oraz Gminie Brzeszcze