Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Wiceprezes Auschwitz Memento Zbigniew Klima zdobywa tytuł doktora nauk społecznych

12 czerwca 2024

Ponad 40 doktorek i doktorów oraz cztery doktorki habilitowane odebrało 7 czerwca 2024 r. dyplomy. – Dzisiejsze święto jest zwieńczeniem niełatwej drogi, którą z sukcesem pokonaliście w ostatnich latach – mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk.

Jednym z nich był wiceprezes nasze organizacji Zbigniew Klima. W 2023 roku wiceprezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento obronił rozprawę doktorską pt. „Polityczne uwarunkowania działalności Miejsca Pamięci i Muzeum KL Auschwitz Birkenau”.

Praca napisana pod kierunkiem prof. Witolda Stankowskiego, recenzentami byłi prof.Bogdana Szlachta oraz prof. Patryk Pleskot

Uroczysta promocja odbyła się w Auli A-B Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyło w niej kolegium rektorskie Uniwersytetu Opolskiego: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. nauki, rektor elekt prof. dr hab. Jacek Lipok, prorektor ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz prorektor ds. Collegium Medicum dr hab. Renata Szyguła, prof. UO. 


Bohaterami wydarzenia byli natomiast doktorki i doktorzy oraz doktorki i doktorzy habilitowani, wypromowani między kwietniem 2023 a kwietniem 2024 r. W gronie tym znalazły się też dwie osoby, które zostały wypromowane przed kwietniem 2023 r.

W uroczystości wzięli udział także ich promotorki i promotorzy, rodziny, bliscy i przyjaciele. Rozpoczęło ją doniosłe „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Dramma per Musica pod kierownictwem dr Elżbiety Trylnik. Następnie odbyło się ślubowanie i wręczenie dyplomów.