Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Wanda Sztwiertnia ps. „Pesteczka” pracując w kopalni w Brzeszczach działała w charakterze łączniczki w grupie konspiracyjnej podlegającej zgrupowaniu AK „Sosienki”, dostarczając informacji o funkcjonowaniu kopalni oraz zatrudnionym w niej więźniom.

27 listopada 2021

Urodzona 5 października 1922 roku w Brzeszczach. Przed wojną należała do organizacji harcerskiej, co stało się motywacją dla jej decyzji o przyłączeniu się do konspiracji Związku Walki Zbrojnej. Początkowo włączona została do harcerskiej grupy „Orlęta”, „Łoś” podległej rozkazom Franciszka Hoszka. Zaprzysiężona została wraz z Janem Kaweckim i Michałem Sarną. Posługiwała się pseudonimem „Pesteczka”. Po zatrudnieniu w stołówce pracowniczej Kopalni Węgla w Brzeszczach weszła w charakterze łączniczki w skład grupy konspiracyjnej podlegającej zgrupowaniu AK „Sosienki”, dostarczając informacji o funkcjonowaniu kopalni oraz zatrudnionym w niej więźniom. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do produktów żywnościowych włączyła się w akcję dożywiania więźniów pracujących na terenie Brzeszcz oraz Bud. W tym zakresie ściśle współpracowała z Bronisławą Dłuciak. Zdobywała również od zatrudnionych w kopalni robotników Polaków ubrania cywilne, które oddawała na konspiracyjny punkt prowadzony przez Dłuciakową. Pośredniczyła również w kontaktach więźniów z przyobozową konspiracją. Z jej pomocy skorzystali więźniowie Edward Padkowski i Wincenty Ciesielczuk po ucieczce z obozu. We własnym domu zorganizowała między szafami kryjówkę, w której ukrywali się zanim zaprzysiężeni zostali do zgrupowania „Sosienki”. Po wojnie wyszła za mąż za kolegę z konspiracji Jerzego Ślosarczyka „Jeża”. Kiedy UB aresztowało jej męża i szwagra Marka podjęła walkę o ich uwolnienie. Znalazła

przedwojennego krakowskiego adwokata, wówczas obrońcy wojskowego, dr Adolfa Liebeskinda. Od Ślosarczyków nie tylko nie pobierał gratyfikacji finansowych, ale także na bieżąco informował listownie o wszelkich najdrobniejszych zmianach, które zachodziły w toczącej się sprawie. „Pesteczka” odniosła kolejne zwycięstwo, bowiem mąż unikną wyroku dożywocia i po pięciu latach wyszedł na wolność.

autor: MD, AD

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”