Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Wacław Maliszewski nr obozowy 59195 po uciecze z Auschwitz zdecydował się na pozostanie w konspiracji, przyjmując pseudonim „Miś”, został przerzucony w Beskidy do zgrupowania „Garbnik” do 3 plutonu „Tur”, gdzie objął funkcję sanitariusza.

29 listopada 2021

Urodzony w Zamościu, 10 kwietnia 1917 roku. Jeszcze przed wybuchem wojny stanął na czele Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Narodowego w Lublinie. Jeszcze w 1939 roku wszedł do struktur konspiracyjnych SN w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej. Aresztowany został przez gestapo w Zamościu 15 lutego 1942 roku. Osadzono go w więzieniu w Krasnymstawie, Zamościu i w Lublinie, skąd przewieziony został do KL Auschwitz. Oznaczony został numerem 59195. W obozie pracował w komandzie szklarzy – Glasereikommando. Cudem uniknął śmierci, kiedy omyłkowo wyznaczony został wraz z grupą 300 więźniów do rozstrzelania w bloku 11 obozu. SS-Hauptscharführer Gerhard Palitzsch wyłapał błąd i zwolnił go. Praca w charakterze szklarza dawała mu względnie duże możliwości poruszania się po obozie macierzystym jak i w Birkenau i innych podobozach. W 1944 roku podjął przygotowania do ucieczki. Po raz pierwszy zaproponował mu ucieczkę więzień Stanisław Jasiński – w obozie Okrzeja. Nie zdecydował się wówczas na opuszczenie obozu w obawie o konsekwencje, jakie mogłyby spotkać jego rodzinę. Pomógł jednak Okrzei dostarczając mu plan terenu przyobozowego, roboczy kombinezon i kontaktując z innym więźniem Stanisławem Furdyną, który zajął się dopracowaniem szczegółów ucieczki. Kiedy w końcu zdecydował się na ucieczkę obozowy ruch oporu pod kierunkiem józefa Cyrankwieicza nie wyraził na nią zgody. Udało mu się jednak skontaktować z łączniczką AK ze zgrupowania „Sosienki”, która dostarczyła grypsy od jego kolegów, którzy zbiegli wcześniej i przygotowali plan jego ucieczki z wykorzystaniem mundurów SS. 28 września 1944 roku grupa 4 więźniów „szklarzy” wyszła z obozu do pracy eskortowana przez 2 fałszywych esesmanów. Szli wzdłuż Soły do napotkania łącznika, który po przekazaniu hasła odporwadził całą grupę na partyzancką melinę „Orle Gniazdo” w Łękach Zasolu. Zdecydował się na pozostanie w konspiracji, przyjmując pseudonim „Miś”. Po krótkim odpoczynku został sztafetowo przerzucony w Beskidy do zgrupowania „Garbnik”. Przydzielono go do 3 plutonu „Tur”, gdzie ostatecznie objął funkcję sanitariusza. Przeżył wojnę i osiadł w Warszawie.

autor: MD, BoW

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”