Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naszego udziału w powstającym szlaku na trasie ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz postanowiliśmy wydać oświadczenie.

28 września 2020

Stowarzyszenie Auschwitz Memento od lat popularyzuje postać Witolda Pileckiego, więc jest w posiadaniu licznych własnych materiałów związanych z losami Rotmistrza. Są to przede wszystkim filmowe relacje świadków historii i ich rodzin. Materiały te udostępniamy na podobnej zasadzie, jak inne instytucje posiadające archiwalne nagrania.

Pragnę przypomnieć, że w 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Ucieczka z piekła”, dzięki któremu do publicznej świadomości dotarł fakt ucieczki Pileckiego z Auschwitz, roli, jaką odegrał w obozie i wagi raportów z Auschwitz, które przygotował. Członkowie zespołu Forteca przeszli wówczas zrekonstruowanym przez nas szlakiem a wydarzenie to relacjonowały przez niemal tydzień największe media. Trzy największe telewizje prowadziły bezpośrednią transmisję z wyjścia Fortecy z Auschwitz. Powstał także film dokumentalny.W kolejnych latach zaczęliśmy pracować nad wytyczeniem trasy turystycznej. Przygotowaliśmy projekt tablic, wyznaczyliśmy miejsca ich umieszczenia, zorganizowaliśmy spotkania z gminami, przez które przebiega szlak, spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Leszkiem Zegzdą i ówczesnym dyrektorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, aby pozyskać finansowanie dla tego projektu. Finansowania nie było.

W 2015 roku zrealizowaliśmy kinowy, pełnometrażowy dokument „Pilecki”, który zdobył liczne nagrody i okazał się frekwencyjnym sukcesem.

W latach 2015 – 2017 współorganizowaliśmy na tej trasie Rajd Ułanów.

W 2016 roku zorganizowaliśmy Rajd Harcerzy.

W 2016 roku, w rocznicę ucieczki, przemierzyliśmy tę trasę wspólnie z Jack’iem Fairweather’em, angielskim pisarzem przygotowującym biografię Rotmistrza (książka ta ma właśnie polską premierę).

W 2017 roku zrealizowaliśmy dla TVP Kraków film dokumentalny z Rajdu Ułanów.

W 2018 roku zorganizowaliśmy Rajd Leśników, a dzięki TVP Kraków przez dwa dni w 8 wejściach na żywo opowiadaliśmy o ucieczce Witolda Pileckiego.

Trudno nam sobie przypomnieć, by w jakiekolwiek z tych przedsięwzięć związanych z popularyzacją jednego z największych polskich bohaterów XX wieku angażowało się Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dlatego bardzo dziwi nas fakt, że to właśnie ta Państwo wspólnie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim realizujecie projekt wytyczenia szlaku. Trudno nam też sobie wyobrazić, że nie mieliście Państwo (i również Wasi instytucjonalni partnerzy) wiedzy o naszej inicjatywie wytyczenia szlaku ani o aktywności naszego Stowarzyszenia, bo każde z tych działań było mocno nagłaśniane przez media.

Przed niespełna rokiem do Pana Bogdana Wasztyla, przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Auschwitz Memento zadzwoniła pracownica Urzędu Marszałkowskiego konsultując możliwość realizacji tego zamierzenia. Pan Wasztyl w imieniu Stowarzyszenia wyraził gotowość udziału w pracach nad wytyczeniem szlaku. Z tym większym zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że znalazły się pieniądze na to przedsięwzięcie oraz że jest ono realizowane bez udziału stowarzyszenia. Z całą stanowczością pragniemy podkreślić, że takie postępowanie – w naszej opinii – ma niewiele wspólnego z „dobrymi praktykami” promowanymi od lat przez Małopolski Urząd Marszałkowski. Nie jest też wzorcem poszanowania własności intelektualnej i etyki niezbędnej w pracy dydaktycznej czy pedagogicznej.

Paulina Wądrzyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Auschwitz Memento

Foto: archiwum Stowarzyszenia A-M, rok 2013.