Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Zdzisław Lubowicki

11 listopada 2020

Urodził się 22 września 1919 roku w Warszawie, jako jedno z pięciorga dzieci Adama i Katarzyny z d. Kazubskiej. Ojciec był woźnym w banku handlowym w Warszawie. Do szkoły powszechnej uczęszczał przy ul. Grójeckiej. Należał do harcerstwa. Po śmierci rodziców umieszczony został w gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie przebywał do 1938 roku. Następnie wstąpił do seminarium duchownego Księży Misjonarzy w Wilnie, gdzie przebywał do momentu wkroczenia Armii Czerwonej. Wrócił do Warszawy, gdzie pracował u stryja przy rozbiórce zbombardowanych domów. Zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej – jego zadaniem było obserwowanie transportów niemieckich. Pracował wówczas jako technik kolejowy. W kwietniu 1943 roku został aresztowany – więziony w Puławach, Lublinie, a następnie w Alei Szucha i na Pawiaku. 13 maja 1943 trafił do KL Auschwitz-Birkenau i został oznaczony numerem 121517. Przydzielony został do komanda Zimerai i pracował przy budowie i wykańczaniu drewnianych baraków obozowych. W październiku 1944 roku został przeniesiony do Buchenwaldu, gdzie przebywał do wyzwolenia. Po wojnie pracował jako nauczyciel, urzędnik. Należał do ZBOWiD oraz do Związku Inwalidów Wojennych RP.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=349

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.