Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Władysław Lewkowicz

10 listopada 2020

Urodził się 27 czerwca 1921 roku w Kaliszu. Miał dwie siostry. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Poznaniu przy ul. Słowackiego. Później do gimnazjum, również w Poznaniu. W wieku szkolnym interesował się sportem – szczególnie boksem, który ćwiczył. Należał do harcerstwa i był ministrantem. Mając 16 lat wraz z rodzina przeprowadził się do Warszawy. Po wybuchu wojny, uczestniczył w obronie miasta. W sierpniu 1940 roku trafił do KL Auschwitz z numerem 3121 – pierwszym tzw. transportem warszawskim. Początkowo przydzielony do pracy przy kopaniu studni, został później przeniesiony do komanda ogrodniczego i osadzony w KL Birkenau. Pracował również w wielu innych komandach. W obozie zaprzyjaźnił się z O. Maksymilianem Kolbe. Miał kontakt z Witoldem Pileckim. W marcu 1943 roku został przeniesiony do Buchenwaldu z numerem 10846, gdzie był poddawany eksperymentom medycznym. W tym obozie przebywał do końca wojny. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Studiował weterynarię na Uniwersytecie Warszawskim, a później kontynuował naukę w Szkole Głównej Weterynarii w Warszawie. Później zrobił doktorat i w 1952 roku przeprowadził się do Poznania. Przez blisko 40 lat pracował jako weterynarz. Przez kilkanaście lat prowadził duszpasterstwo byłych więźniów obozów koncentracyjnych przy kościele O.O. Dominikanów w Poznaniu.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=338

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.