Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Stanisław Bryła.

19 listopada 2020

Urodził się 6 sierpnia 1922 w miejscowości Owczary niedaleko Ojcowa jako syn Andrzeja i Marianny z d. Cicha. Rodzice zajmowali się gospodarstwem i mieszkali w Grodźcu. Ojciec wcześnie owdowiał i powtórnie się ożenił. Stanisław został sierotą, gdy w wieku 12 lat zmarł również jego ojciec. Do szkół chodził w Wojtkowicach, w Bojkowicach, Żychcicach i na końcu do szkoły w Grodźcu. Ze względu na biedę nie ukończył siódmej klasy. Przez krótki czas należał do harcerstwa.
W czasie wojny pracując w cementowni a później w hucie Beldon działa w organizacji konspiracyjnej Orzeł Biały ZWZ pod pseudonimem „Kozik” i „Scyzoryk”. W grudniu 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i w styczniu 1943 roku trafił do KL Auschwitz. W kwietniu przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. W listopadzie 1943 roku przeniesiony został z kolei do Buchenwaldu, a wcześniej na krótki pobyt do Wiener Neustadt. Z Buchenwaldu trafił do pobliskiego obozu Mittelbau-Dora. Tam przebywał aż do wyzwolenia pracując przy produkcji bomb V2.
Po zakończeniu II Wojny Światowej powołany do służby czynnej w Wojskach Obrony Pogranicza w Prudniku, gdzie spędził dwa lata. Później pracował w kopalni w Grodźcu jako palacz, a następnie od 1953 roku do emerytury w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=284

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.