Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Ludwik Pawela

13 listopada 2020

Urodził się 8 lutego 1925 roku w Bobrku Górnym, jako syn Teresy Pawela i Stanisława Saternusa. Do szkoły uczęszczał w Bobrku. Jako wiejskie dziecko dorabiał sprzedając Żydom złowione ryby. W wieku 14 lat, po wybuchu wojny, przydzielony przez Niemców do przymusowej pracy na roli. W 1940 roku trafił na trzy i pół miesiąca do obozu w Monowicach z numerem 8572. Pracował na żwirowni i w zakładach chemicznych. Po wojnie pracował fizycznie – najpierw w Chełmku, później w kopalni Janina w Libiążu.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=354

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.