Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Jerzy Zoller

18 listopada 2020

Urodził się 21 maja 1924 roku w Warszawie – miał brata bliźniaka o imieniu Zbigniew. Matka Irena była nauczycielką szkolną, natomiast ojciec Janusz był artystą-grafikiem – brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a następnie w Kampanii wrześniowej, a w roku 1943 został zastrzelony przez Niemców.
Jerzy uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Warszawie, a w 1934 rodzice posłali go do internatu Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim i tam kontynuował naukę. Pobyt w internacie i tamtejszej szkole wspomina jako okres wytężonej aktywności sportowej oraz naukę śpiewu w chórze. W 1937 roku rodzina przeprowadziła się z ul. Raszyńskiej na kaliską w Warszawie, a Jerzy poszedł do gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Pl. Nowakowskiego. Tam przynależał do 16 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Miał 15 lat gdy wybuchła wojna. Uczestniczył w tajnym nauczaniu, a wiele zajęć odbywało się w mieszkaniu Zollerów. W 1942 roku zdał tajna maturę. Od 1940 roku działał w Związku Walki Zbrojnej. 3 maja 1943 roku został aresztowany wraz z trzema kolegami zaangażowanymi w działalność konspiracyjną, tuż przed spotkaniem szkoleniowym grupy. Uwięziony został na blisko 4 miesiące przy Alei Szucha i na Pawiaku. Szczęśliwie uniknął brutalnych przesłuchań – pracował tam natomiast jako stolarz meblowy. Pod koniec sierpnia został wywieziony do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie został oznaczony numerem 139544. Przydzielony do prac polowych podupadł na zdrowiu i trafił do szpitala obozowego, gdzie zapadł na tyfus. Później pracował jako pielęgniarz. 24 lipca 1944 roku został przewieziony do KL Mauthausen-Gusen i tam przydzielony do obozu Gusen II, tzw. Vernichtungs Lager („Obozu wyniszczenia”) z numerem 81152. Dwukrotnie podczas selekcji skazany był na komorę gazową, jednak ostatecznie uniknął śmierci. Następnie przeniesiony został do Linzu, gdzie doczekał wyzwolenia przez Amerykanów. Po zakończeniu wojny wrócił do Warszawy – studiował tam na politechnice. Karierę zawodową realizował w biurze projektowym, gdzie pracował przez ponad trzydzieści lat, aż do emerytury. Zapisał się do ZBOWiD, ale szybko zrezygnował z działalności w tej organizacji.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=403

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.