Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Jan Światłowski

15 listopada 2020

Urodził się 12 marca 1921 roku w Warszawie. Rodzice Józef i Anna z d. Kruk mieli jeszcze dwie córki. Do szkoły uczęszczał najpierw w Radomiu, a od szóstej klasy w Tarnowie. Maturę zdał w 1938 roku. Później przez krótki okres pracował w Junackich Hufcach Pracy, po czym poszedł do wojska. Po wybuchu wojny wziął udział w Kampanii Wrześniowej służąc w 16 Pułku Piechoty. Po wkroczeniu Sowietów, próbował przedostać się przez Węgry na Zachód. W listopadzie 1939 roku został aresztowany w okolicach Cisnej. Przesłuchiwany był w Sanoku – następnie więziony na Montelupich w Krakowie i w Wiśniczu. Stamtąd trafił do KL Auschwitz z numerem 1057. Osadzony został na bloku pierwszym. Przydzielony do pracy przy rozbudowie obozu. Później pracował przy czyszczeniu budynków obozowych do 1942 roku. W marcu 1943 roku przeniesiono go do KL Neuengamme, gdzie przez rok pracował na sortowni w cegielni. Później został przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po wojnie mieszkał w Londynie, a od 1955 roku w Kanadzie.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=370

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.