Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Świadkowie. Głosy z Auschwitz. Irena Ulfik z domu:Stańczak

16 listopada 2020

Urodziła się 17 kwietnia 1930 r. w Warszawie jako córka Zygmunta i Józefy. Ojciec był elektrykiem, matka zajmowała się domem. Przed wojną uczęszczała do szkoły przy ul. Raszyńskiej w Warszawie, a po wybuchu II Wojny Światowej pobierała lekcje w ramach tajnego nauczania. Ojciec i brat zginęli podczas walk z najeźdźcą. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy Irena wraz z matką została aresztowana i wywieziona do Pruszkowa, skąd następnego dnia trafiły później do KL Auschwitz. Tam przydzielona została do komanda zajmującego się „wyplataniem warkoczy z gumy”, prawdopodobnie na potrzeby niemieckiego lotnictwa. Poddawana była również eksperymentom medycznym. Po półrocznym pobycie w obozie koncentracyjnym została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, w okolice Berlina, gdzie przebywała do końca wojny. Po wojnie pracowała w rzemiośle i przemyśle.

http://polacy.auschwitzmemento.pl/swiadkowie/?swiadek=262

Projekt „Polacy w KL Auschwitz” zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”.