Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

sierż. pchor. Marek Ślosarczyk ps. „Mucha” i „Zawisza” wywiadowca i łącznik.

10 października 2021

Urodzony 10 grudnia 1922 roku w Piotrkowie Trybunalskim, syn Ludwika i Elżbiety z domu Janus. Żył w rodzinie zawodowego wojskowego – jego ojciec był kapitanem Wojska Polskiego, co wiązało się ciągłymi zmianami miejsca zamieszkania w zależności od przydziału służbowego. Nauki pobierał więc w Tarnowskich Górach, Sosnowcu i ponownie  w Tarnowskich Górach gdzie zdał maturę. Przed wybuchem wojny zamieszkał wraz z matką  i bratem w Oświęcimiu.

W działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej Obwodu Oświęcimiu wciągnął go jego brat Jerzy w styczniu 1940 roku. Posługiwał się pseudonimem „Zawisza”  i początkowo zajmował się kolportażem nielegalnej prasy. W 1940 roku podjął pracę ładowacza w byłej Państwowej Kopalni Węgla w Brzeszczach należącej wówczas do niemieckiego koncernu Hermann Göring Werke. Od tego momentu był łącznikiem pomiędzy strukturami obwodu, a kopalnią. W 1941 roku zamieszkał w Brzeszczach, po tym jak jego rodzina została wysiedlona z Oświęcimia. W 1943 roku został zaprzysiężony do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej „Sosienki”. Przyjął wówczas pseudonim „Mucha”. Prowadził m.in. wywiad związany z pracą więźniów obozu Auschwitz w kopalni. Zagrożony aresztowaniem, przeszedł do zgrupowania AK „Garbnik”. Tam ukończył konspiracyjna podchorążówkę i jako sierżant podchorąży służył w ramach 3 plutonu „Tur” powyższego zgrupowania. Brał udział w wielu akcjach partyzanckich na Żywiecczyźnie w trakcie których został postrzelony w prawą rękę. Przez władze AK odznaczony został Krzyżem Walecznych oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. W dniu 12 październiku 1945 roku ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną byłej Armii Krajowej Obszaru Południowego Okręg Śląski w Bielsku.

Ponownie zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach poakowskiej grupy „Romana” i Ruchu Oporu Armii Krajowej. Aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 1950 roku i skazany za działalność partyzancką na dożywotnie więzienie. Wyrok zmieniano w 1954 roku na 12 lat więzienia, a w 1956 na 8 lat. 10 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził nieważność tych wyroków.

W uzasadnieniu podkreślono, że.: „[…] czyny, za które skazano Marka Ślosarczyka, były przejawem jego działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”