Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Stanisław Frączysty

nr obozowy:27235
Biografia
Stanisław Frączysty

Legendarny kurier tatrzański, który w 1941 roku przeprowadził z Węgier do Polski marszałka Rydza-Śmigłego; więzień Palace,- zakopiańskiej katowni Gestapo, Montelupich, KL Auschwitz i Buchenwaldu. „Za wyróżniającą się odwagę w pełnieniu służby kurierskiej w warunkach bojowych oraz za postawę wobec wroga po uwięzieniu” odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po wojnie prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, wiódł spokojny, rolniczy żywot w Chochołowie. Nigdy nie zabiegał o zaszczyty dla siebie. Upominał się o innych. Doprowadził do uporządkowania mogiły żołnierzy rozstrzelanych przez Niemców w grudniu 1939 roku w Chochołowie, grobów partyzantów „Ognia” poległych w rejonie Chochołowa w 1947 roku. Przyczynił się do położenia pamiątkowych kamieni upamiętniających powstanie chochołowskie, miejsce, w którym przekroczył granicę Rydz-Śmigły, a na ścianie domu Franciszka Frączystego, w którym powołano oddział Dywersji Pozafrontowej, gdzie znajdował się kurierski punkt kontaktowy i gdzie zatrzymywali się wszyscy prowadzeni przez niego do kraju piłsudczycy, wmurował pamiątkową tablicę.

Wszelkie odznaczenia i dokumenty poświadczające wkład rodziny Frączystych w walkę o Polskę trzyma w kartonowym pudle. Dziad Stanisława, Szymon, walczył w powstaniu chochołowskim, za co był więziony przez Austriaków w twierdzy w Spilbergu. Brat, Franciszek, żołnierz 1920 roku, kurier Związku Walki Zbrojnej, zginął w KL Auschwitz. Drugi brat, Karol, poległ podczas wojny domowej w Hiszpanii. Trzeci brat, Gustaw, kawaler Orderu Virtuti Militari, kurier ZWZ, żołnierz Brygady Karpackiej, walczący pod Tobrukiem i Monte Casino, poległ pod Bolonią. Siostry – Rozalia, Władysława i Zofia – zaangażowane w działania konspiracyjne były więzione przez gestapo.

Relacja

Brak relacji

Filmy

Brak filmów