Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Józef Krzeptowski-Jasinek

Biografia
Józef Krzeptowski-Jasinek

praprawnuk Sabały, absolwent dwóch uczelni, inżynier, budowniczy mostów, znawca historii Podhala. Wspólnie z żoną Marią od lat prowadzi badania nad historią rodów góralskich; opracowuje i wydaje kolejne tomy „Genealogii rodów góralskich”. Sam pochodzi z wielkiego rodu Gąsieniców, jest ulokowany na 47 ze 131 gałęzi Gąsieniców, która zaczyna się w roku 1530 na Piotrze Gąsienicy, a kończy w roku 1929 właśnie na Józefie.

Relacja

Fragment rozmowy Wojciecha Szatkowskiego z Józefem Krzeptowskim Jasinkiem:
W. SZ: – Cukra nie chcieli rozwalić. Aż tak wiele złego nie zrobił. W jego temat trzeba by było zagłębić się oddzielnie. Jesteśmy przy Wacku Krzeptowskim. Rosjanie na pewno mieli wobec niego jakieś plany. Chcieli w jakiś sposób go wykorzystać. Zanim jednak partyzanci radzieccy dotarli na miejsce, Wacka przejął oddział AK „Kurniawa”. Wszystko odbyło się w domu u Julka Krzeptowskiego 20 stycznia 1945 roku. Wydał go Karpiel. Wackowi zabrakło szczęścia. Żyłby, gdyby to Rosjanie go przejęli. „Kurniawa” się spieszył. Od razu była likwidacja człowieka i przejęcie majątku. Wymógł na Wacku stwierdzenie, że cały swój majątek przekazuje, jako zadośćuczynienie dla narodu polskiego za zdradę.
J.K.J.: – Ja tutaj jeszcze widzę wywiad angielski. Zakopane było wtyczką, gdzie się krzyżowały sprawy ciężkiego kalibru. Była współpraca między Niemcami a NKWD i najprawdopodobniej były pewne ustalenia dotyczące likwidacji Polaków.
W.SZ: – Konferencja na Kalatówkach z udziałem NKWD i Himlera miała miejsce 30 stycznia 1940 roku, a likwidacja oficerów miała miejsce niedługo po tym.
J.K.J.: – Kiepuszewski mówi, że Karpiel dostał wysokie odznaczenie za wykonanie wyroku na Wacku Krzeptowskim. Poszedł za nie podziękować do kaplicy. Następnie złożył odznaczenie i przepraszał, że to zrobił. Poszedłem to sprawdzić, ale ksiądz powiedział, że nie ma żadnego odznaczenia. Zirytowało mnie to.
W.SZ.: – Karpiel był agentem NKWD. To nie ulega wątpliwości. – Wróćmy jednak do przedwojennego zjazdu Krzeptowskich z 1938 roku.
J.K.J.: – Ród Krzeptowskich, jako wielka rodzina był rodem zwartym. Po wojnie nigdy tych wartości nie udało się nam już odbudować. Mieliśmy parę zjazdów Gąsieniców. Krzeptowscy są wielką gałęzią Gąsieniców, a o ich wartości świadczył właśnie zjazd, który miał miejsce w 1938 roku. Zachowała się z niego jedynie fotografia, która była publikowana. Na zjeździe doliczono się wtedy przeszło trzystu osób. Jeżeli w tym czasie przyjechało na zjazd przeszło trzysta osób, to wyobraźmy sobie jego wartości. Dziś nawet połowy z tego nie możemy się doliczyć. Ród był dobry, zwarty i znaczący. Gdyby było inaczej ludzie nie pojechaliby za nimi do Zakopanego. Uroczystości odbyły się w starym kościółku i na starym cmentarzu. Zdjęcie jest robione na tle Sabałówki na Krzeptówkach w starym budynku, gdzie urodził się Sabała. Widać tutaj legendarnych muzyków takich jak Stanisław Nędza-Chotarski. W pierwszym rzędzie, pośród organizatorów widać Wacława. Uczestnicy zjazdu ufundowali ciężki karabin maszynowy dla Wojska Polskiego.
Wacek powszechnie szanowany szef ruchu ludowego tak mocnego na Podhalu, był też dosyć niefrasobliwy. Narobił długów, jego majątek miał być zlicytowany. 3 września 1939 r. Niemcy wstrzymali egzekucję. Na to jeszcze nakładają się jego ambicje, może też chęć oszukania okupanta i pomocy góralom… Kto wie, co nim kierowało? Może dowiedzielibyśmy się tego, gdyby nie pospieszono się tak z wykonaniem tego wyroku, gdyby dożył procesu…
Zastanawiać musi, że Józef Krzeptowski, legendarny tatrzański kurier AK, nigdy nie dał na Wacka złego słowa powiedzieć. Wacek miał mu podobno życie uratować.

Brak zdjęć

Filmy