Auschwitz-Memento
 • A
 • A+
 • A
Auschwitz-Memento

Niezłomni wrześniowych dni

losy Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”

Format: 162×234+2x100mm
Okładka: Karton biały 250g 4+0 f. błysk
Blok: 400 Offset biały 90g 1+1
Oprawa: Miękka-klejona
Objętość: ok. 400 stron
Nakład: 1000 egz.

Opis:

Książka Marcina Dziubka „Niezłomni wrześniowych dni – losy batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” przedstawia historię Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” od momentu powstania w 1937 roku poprzez udział w wojnie obronnej aż do formalnego rozformowania jednostki.

W opracowaniu uwzględniono ogólne założenia formowania jednostek Obrony Narodowej ich wyposażenie, uzbrojenie oraz rolę w strukturach polskiej armii. Dla przejrzystości przekazu udział batalionu z Oświęcimia we wrześniowych walkach ukazany został w porządku dziennym odtworzonym w oparciu o żołnierskie relacje.

Tło dla głównego wątku opracowania stanowią losy garnizonu Wojska Polskiego w Oświęcimiu od 1919 do 1939 roku oraz organizacji paramilitarnych działających w mieście i okolicznych miejscowościach. Wielkimi atutami opracowania są liczne – niepublikowane dotąd – fotografie, mapy poglądowe, relacje oraz biogramy żołnierzy i oficerów oświęcimskiego batalionu Obrony Narodowej, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Chronologicznie, opracowanie obejmuje również wojenne losy wielu żołnierzy, zaangażowanie w działalność konspiracyjną i zderzenie z powojenną rzeczywistością pełną prześladowań ze strony służb bezpieczeństwa PRL i propagandowym napiętnowaniem ich jako winnych klęski w wojnie obronnej.

Książka wypełnia lukę w historii Ziemi Oświęcimskiej. Do tej pory dzieje wojskowości na terenie obecnego powiatu oświęcimskiego oraz udziału miejscowych żołnierzy rezerwistów w walkach wojny obronnej nie były tematem szerszych opracowań historycznych. Informacje, jakie pojawiały się w dotychczasowych opracowaniach, były rozproszone, nieusystematyzowane i traktowane jako epizodyczne.

Opracowanie „Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” skierowane jest do szerokiego odbiorcy. Cenne informacje odnajdą w niej zarówno regionaliści oraz miłośnicy militariów i dziejów polskiego oręża. Oprócz walorów merytorycznych opracowanie spełnia również ważną funkcję wychowawczą, promując zwłaszcza wśród ludzi młodych postawy patriotyczne
i poszanowania tradycji.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Garnizon „Oświęcim”
 3. Organizacje i stowarzyszenia patriotyczne
 4. Koncepcja Obrony Narodowej II RP
 5. Umundurowanie i wyposażenie Obrony NarodowejBatalion Obrony Narodowej „Oświęcim”
 6. Akcja Zaolzie
 7. Mobilizacja – sierpień 39’
 8. Koncentracja i zadania batalionu „Oświęcim” – sierpień 39’
 9. Wrzesień 39’ – Dzień pierwszy
 10. Wrzesień 39’ – Dzień drugi
 11. Wrzesień 39’- Dzień trzeci
 12. Wrzesień 39’ – Dzień czwarty – Bój pod Oświęcimiem
 13. Bitewna mitologia
 14. Pierwsze dni września 39’ na ziemi oświęcimskiej oczami cywilów
 15. Wrzesień 39’ – Dzień piąty
 16. Wrzesień 39’ – Dzień szósty
 17. Wrzesień 39’ – Dzień siódmy
 18. Wrzesień 39’ – Dzień ósmy
 19. Wrzesień 39’ – Dzień dziewiąty
 20. Wrzesień 39’ – Dzień dziesiąty
 21. Wrzesień 39’ – Dzień jedenasty
 22. Wrzesień 39’ – W drodze pod Tomaszów Lubelski
 23. Wrzesień 39’ – Epilog
 24. Postawy niezłomne
 25. Łyżka dziegciu
 26. Pamięć
 27. Żołnierze 52 Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”
 28. Bibliografia

Książka została wydana dzięki wsparciu Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminie Oświęcim oraz Gminie Brzeszcze

 

Szczegóły:
Galeria: