Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Maksymilian Niezgoda ps. „Rampola” w obwodzie oświęcimskim ZWZ-AK objął dowództwo nad komórką wywiadu, pracując w Urzędzie Gminnym pozyskiwał kartki żywnościowe dla konspiracji.

24 listopada 2021

Urodzony 16 sierpnia 1900 roku w Karwinie. Uchodząc przez czeskimi prześladowaniami dotarł do osady barakowej w Oświęcimiu gdzie ostatecznie zamieszkał. Szczególnie aktywnie udzielał się w lokalnych instytucjach. Był m.in. przewodniczącym koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Stanisława Staszica w Oświęcimiu – Barakach oraz skarbnikiem miejscowego koła Związku Strzeleckiego. Tuż przed wybuchem wojny podjął pracę w Polskim Inspektoracie Celnym w Wolnym Mieście Gdańsku.

W dniu 31 sierpnia 1939 roku wyjechał wraz z całym Departamentem Celnym do Warszawy, odsyłając jednocześnie żonę Stefanię z córkami do jej rodziców do Oświęcimia. Sam dotarł do Oświęcimia w dniu 6 października 1939 roku. Objął następnie posadę w Urzędzie Gminnym w Brzezince, co pozwoliło mu m.in. na pozyskiwanie kartek żywnościowych dla konspiracji oraz możliwość dostępu do informacji. W obwodzie oświęcimskim ZWZ-AK objął dowództwo nad komórką wywiadu. Posługiwał się pseudonimem „Rampola”. 7 października 1942 roku w wyniku działalności agenturalnej Ryszarda Dembowicza „Radom” został aresztowany przez gestapo i przewieziony do więzienia w Mysłowicach, gdzie poddawany był brutalnym przesłuchaniom.

Z aresztu wysłał do żony gryps, w którym pisał „będę spokojnie umierał, bo nikogo nie zdradziłem”. W styczniu wraz z grupą innych członków oświęcimskiego obwodu ZWZ został przewieziony do obozu Auschwitz, gdzie po posiedzeniu sądu doraźnego został rozstrzelany w dniu 25 stycznia 1943 roku.

autor: MD, AG

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”