Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

kpr. Julian Grunwald w zgrupowaniu AK „Sosienki” pełnił funkcję łącznika na odcinku Brzeszcze-Kaniów.

19 listopada 2021

Syn Franciszka i Rozalii z Krysków. Urodzony w Bielanach 9 kwietnia 1914 roku. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, pozostając w gospodarstwie swoich rodziców. Służbę wojskową odbywał w 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Po przeszkoleniu
w ramach 2 Karpackiej Brygady Szkolnej, awansowany został do stopnia kaprala ze specjalnością celowniczego ciężkiego karabinu maszynowego i przydzielony mobilizacyjnie do 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. We wrześniu 1939 roku przeszedł cały szlak bojowy cieszyńskiego pułku. Uniknął niewoli i powrócił do rodzinnych Bielan. Po wysiedleniu wsi przez Niemców wraz z matką i ojcem znalazł się w domu Chmielniaków, gdzie związał się z konspiracją ZWZ/AK. Od 1942 roku pracował w kopalni węgla kamiennego w Brzeszczach. W ramach zgrupowania AK „Sosienki” pełnił funkcję łącznika na odcinku Brzeszcze-Kaniów. Współpracował wówczas blisko z Franciszkiem Hoszkiem kierującym w obwodzie oświęcimskim AK siatką wywiadowczą, z którym znał się bardzo dobrze z okresu międzywojnia. Został aresztowany przez gestapo w Częstochowie, kiedy udał się w „odwiedziny” do starszego brata Stanisława – kapelana AK o pseudonimie „Gedymin”. Tylko dzięki tamtejszej siatce konspiracyjnej udało się mu wyjść cało z tej opresji. Od listopada 1944 roku, po zdekonspirowaniu meliny partyzanckiej u Chmielniaków ukrywał się na terenie Wilamowic u rodziny Nowaków. Do końca wojny nie został zdekonspirowany.

autor: MD, AG

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”