Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

kpr. Adolf Gabryś łącznik AK „Sosienki” zajmował się realizacją fałszywych kartek żywnościowych z przeznaczeniem na pomoc więźniom obozu.

28 listopada 2021

Urodzony w Bielanach 9 lutego 1913 roku, syn Józefa i Stefanii z Krupińskich. Szkołę Powszechną 7 – klasową ukończył w Wilamowicach, po czym pracował na gospodarstwie rodziców. W 1934 roku powołany został do Wojska Polskiego – 5-go Batalionu Saperów
w Krakowie-Dąbiu. Po roku służby przeniesiony został do kompanii saperskiej Korpusu Ochrony Pogranicza „Stolin”. Po odbyciu służby zasadniczej, którą ukończył w stopniu kaprala postanowił pozostać w wojsku. Otrzymał wówczas przydział do 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. We wrześniu 1939 roku dowodził patrolem saperskim 4 psp, który wysadzał mosty i przepusty drogowe na trasie przemarszu wojsk nieprzyjacielskich.

W trakcie wysadzania mostu na Wiśle w Skoczowie został lekko ranny w rękę. Po zniszczeniu mostu w Kobiernicach na Sole wraz z patrolem skierował się do rodzinnych Bielan, gdzie miał wysadzić drewniany most. Zadania jednak nie wykonał, ponieważ we wsi byli już Niemcy, którzy go ostrzelali zmuszając do wycofania się. W rejonie Puszczy Solskiej dostał się do niewoli. Zbiegł z kilkoma kolegami z punktu zbornego jeńców w miejscowości Różaniec i pod koniec września dotarł do rodzinnych Bielan. Do momentu wysiedlenia wsi w 1942 roku pracował na gospodarstwie rodziców. Od 1942 roku zatrudniony został w masarni u volksdeutscha Franciszka Jamroza, gdzie mieściła się melina organizacji Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Tam został wciągnięty do pracy konspiracyjnej w charakterze łącznika w oddziale partyzanckim „Sosienki”.  Zajmował się realizacją fałszywych kartek żywnościowych z przeznaczeniem na pomoc więźniom obozu. Podobne zadania wykonywał później u Józefa Górala w masarni w Kozach. Przenosił wówczas mięso do punktu odbiorczego, zlokalizowanego w kaplicy na terenie cmentarza w Bielanach. Po utworzeniu
w Bielanach grupy Batalionów Chłopskich również z nią podjął ścisłą współpracę przy organizowaniu żywności dla więźniów. Po wojnie wstąpił do Mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i miejscowych działaczy PPR. Swoją aktywność spożytkował działając w strukturach powojennej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach.

autor: MD, BoW

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”