Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Aktualności

18 listopada 2021
Stanisław Jedliński wspólny z braćmi pseudonim „Budrys”, zajmował się gromadzeniem żywności i ubrań cywilnych później działał jako łącznik pomiędzy grupą sabotażowo-dywersyjną ZWZ/AK a komendą obwodu oświęcimskiego.

Urodzony w Łękach-Zasolu w dniu 5 maja 1927 roku. Syn Jana i Heleny z domu Jamróz. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, kontynuując naukę w gimnazjum, którą przerwał jednak wybuch wojny. Z konspiracją związany był w zasadzie od końca 1939 roku, po tym jak jego rodzina złożyła partyzancką przysięgę na ręce por. Jana Wawrzyczka, który […]

czytaj więcej...
18 listopada 2021
plut. pchor. Gustaw Litwora w Zgrupowaniu Partyzanckim AK „Sosienki” przydzielony został na stanowisko dowódcze w razie wypadu bojowego grupy oraz w ramach przygotowywanej akcji „Burza”.

Urodzony w dniu 5 stycznia 1908 roku w Tarnowie. Służbę wojskową odbył w ramach 16 pułku piechoty. W 1931 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Andrzeja Śniadeckiego w Tarnowie. W 1932 roku po przeszkoleniu w ramach kursu podchorążych piechoty, jakie przeszedłw ramach 73 pułku piechoty, otrzymał awans do stopnia plutonowego podchorążego ze specjalnością ciężkich […]

czytaj więcej...
17 listopada 2021
kpr. Franciszek Pawlusiak „Majster” dostarczał żywność i ciepłe ubrania dla więźniów obozu koncentracyjnego zatrudnionych w zakładach chemicznych, gdzie pracował jako cieśla.

Urodzony 14 listopada 1915 roku w Bielanach. Syn Andrzeja i Zofii Zajas. Szkołę Powszechną ukończył w Bielanach, kontynuując naukę w rzemiośle stolarskim. W 1935 roku założył koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, któremu prezesował do 1938 roku. Służbę wojskową rozpoczął w listopadzie 1938 roku w 8 pułku ułanów ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie. W 1939 roku […]

czytaj więcej...
17 listopada 2021
plut. Józef Raj zajmował się m.in. przeprowadzaniem uciekinierów z obozu koncentracyjnego na Śląsk Cieszyński, kolportażem ulotek oraz działaniami wywiadowczymi.

Urodzony w Bielanach 9 marca 1915 roku. Syn Józefa i Marii z Januszyków. Szkołę Powszechną ukończył w Bielanach, szkoląc się dalej w zawodzie kołodzieja. W 1935 roku wstąpił do działającego w Bielanach koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.  Służbę wojskową odbył w ramach 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. Po ukończeniu dywizyjnego kursu podoficerskiego awansowany został […]

czytaj więcej...
16 listopada 2021
Józef Kaźmierczak pełnił funkcję łącznika, we własnym domu zorganizował miejsce rekonwalescencji dla rannych partyzantów i więźniów obozu Auschwitz.

Urodzony w Hecznarowicach, w dniu 19 stycznia 1922 roku. Szkołę Powszechną ukończyłw Kętach Podlesiu, podejmując dalsza naukę w gimnazjum w Kętach. W czasie okupacji podjął pracę w młynie Wintuszka w Kętach. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną ZWZ/AK. Pełnił funkcję łącznika w tzw. „grupie Górkiewicza” organizacyjnie podporządkowanej Zgrupowaniu Partyzanckiemu Armii Krajowej „Sosienki”. We własnym domu […]

czytaj więcej...
16 listopada 2021
Józef Żmudka ps. „Huzar” komendant gminny Batalionów Chłopskich w Osieku, pozyskiwał „lewe” dokumenty dla członków konspiracji oraz uciekinierów z obozu.

Urodzony w Łękach 12 lutego 1915 roku. Syn Józefa i Antoniny z Dusików. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnych Łękach, kontynuując dalsza naukę w Białej. Należał m.in. do Związku Strzeleckiego w rodzinnej miejscowości. Od 1932 roku pracował jako księgowy w majątku Rudzińskich w Osieku. Jeszcze przed wybuchem wojny ukończył Szkołę Podoficerską w Brodach. Brał udział w […]

czytaj więcej...
15 listopada 2021
sierż. Emil Żabnicki ps. „Bicz”stracił całą rodzinę, która była aktywnie zaangażowana w konspirację, trafił do zgrupowania AK „Garbnik”, do II plutonu „Jawor” i był tzw. partyzantem stałym, ciągle przebywającym w oddziale.

Syn Jana i Anny z domu Bułka, urodzony 15 maja 1924 roku w Żabnicy. Po wybuchu wojny związał się z oddziałem Związku Walki Zbrojnej w rodzinnej miejscowości organizacyjnie podlegającym pod placówkę funkcjonującą w Milówce. Przyjął wówczas partyzancki pseudonim „Bicz”. Decyzja jaką podjął była naturalną konsekwencją działalności w konspiracji całej jego rodziny. Ojciec Emila Jan był […]

czytaj więcej...
15 listopada 2021
Stanisław Chybiński uciekinier z Auschwitz, który postanowił pozostać na terenie przyobozowym, wstąpić do konspiracji i pomagać innym osadzonym, przyjął wówczas pseudonimy „Lach” i „Karol”.

Urodzony w Kijowe w dniu 20 grudnia 1905 roku. Syn Jana i Ludwiki z domu Falęcka. Po wojnie polsko – bolszewickiej jako repatriant wrócił do Polski. Przed wybuchem wojny stał się współwłaścicielem firmy budowlanej w Warszawie (Przedsiębiorstwo Budowalne Inż. Hubert i S-ka). W 1940 roku podjął próbę przekroczenia granicy Słowackiej celem dotarcia na Węgry i […]

czytaj więcej...