Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Aktualności

23 listopada 2021
Zdzisław Walczak nr obozowy 39543, po ucieczce z obozu został przejęty przez jednego z „Budrysów” i przerzucony „Szlakiem Babinicza” w rejon działania oddziału AK „Garbnik” przyjął ps. „Kamfora”.

Urodzony w Borysławiu 16 czerwca 1911 roku. Z zawodu był urzędnikiem państwowym. Aresztowany został w Krakowie 10 czerwca 1942 roku i osadzony w więzieniu na Montelupich, skąd transportem zbiorowym 15 czerwca przewieziony został do obozu KL Auschiwtz. Oznaczony został numerem 39543. Pracował początkowo w żwirowni Kiesgrube, następnie w komandzie remontującym kanalizacje – Kanalreinigenkommando. Miał możliwości […]

czytaj więcej...
22 listopada 2021
Rozalia Chmielniak jej dom kryptonim „Cygański obóz” stał się ważnym punktem kontaktowym partyzantów ZWZ/AK, był to punkt zbiorczy, gdzie gromadzono żywność i leki przeznaczone dla więźniów obozu Auschwitz oraz punkt przerzutowy uciekinierów i nielegalnej poczty.

Urodzona w Nowej Wsi 21 kwietnia 1889 roku. Córka Józefa i Katarzyny z domu Deda. W Bielanach zamieszkała po ślubie z Wincentym Malcem, który zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W 1914 roku wyszła ponownie za mąż za Józefa Chmielniaka. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Emil, Józef i Stefania. W okresie okupacji czynnie […]

czytaj więcej...
22 listopada 2021
Marian Szayer nr obozowy 17036, należał do obozowego ruchu oporu, pełniąc funkcję łącznika pomiędzy Auschwitz I, a podobozem w Budach.

Syn Jadwigi i Edwarda Szayerów, urodzony 8 grudnia w 1918 roku w Starym Sączu. Był bratankiem słynnej śpiewaczki Jadwigi Szayer występującej, jako Ada Sari. Idąc w ślady swojego dziadka Edwarda znanego adwokata i wieloletniego burmistrza Starego Sącza, postanowił kształcić się na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do obozu KL Auschwitz trafił w dniu 5 […]

czytaj więcej...
21 listopada 2021
Julian Jamróz ps. „Sęk” zajmował się organizowaniem żywności w ramach grupy zakonspirowanej jako „Ochronka”oraz podrabiał kartki żywnościowe realizowane w okolicznych sklepach i rzeźniach.

Syn Jana i Katarzyny z Krupińskich. Urodzony w Bielanach, dnia 28 stycznia 1914 roku. W 1936 roku wcielony został do służby czynnej Wojska Polskiego w 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku – Białej. Zwolniony został do rezerwy z powodów zdrowotnych (choroba reumatyczna). Do wybuchu wojny pracował jako rzeźnik. W czasie okupacji wywieziony został na roboty […]

czytaj więcej...
21 listopada 2021
sierż. Franciszek Brońka ps. „Bóbr” członek grupy sabotażowej na terenie kopalni pełnił funkcję dowódcy konspiracyjnej piątki.

Urodzony 16 września 1919 roku w Głębowicach. Służbę wojskową pełnił w ramach 6 pułku artylerii lekkiej. W lutym 1939 roku ukończył z wynikiem dobrym Szkołę Podoficerską 6 pal i awansowany został do stopnia plutonowego. We wrześniu przeszedł szlak bojowy swojego macierzystego pułku. Po powrocie z wojny obronnej 1939 roku osiadł w Przecieszynie, znajdując zatrudnienie w […]

czytaj więcej...
20 listopada 2021
Franciszek Hosek (Hoszek) ps. „Łoś” organizował struktury lokalnego harcerstwa „grupa Łoś” oraz odpowiadał za redagowanie, wydawanie i kolportowanie konspiracyjnego pisemka „Walka”.

Urodzony w Bielanach 4 października 1908 roku. Syn Józefa i Rozalii z Pałków. Wrazz rodzicami określonymi w księdze parafialnej mianem dworzan (aulicos) mieszkał w majątku Wrotnów. Franciszek był wykształcony muzycznie. Udzielał się w miejscowych kapelachi orkiestrach wiejskich, uczył również gry na skrzypcach. Jeszcze przed wybuchem wojny opuścił rodzinne Bielany i osiadł w Jawiszowicach. W działalność […]

czytaj więcej...
20 listopada 2021
Tadeusz Jędrysik ps. „Korteza” zbierał materiały wywiadowcze na temat więźniów oraz załogi SS podczas pracy przy rozbudowie KL Auschwitz.

Urodzony 31 sierpnia 1921 roku w Oświęcimiu. Syn Tadeusza i Wandy z domu Grzywna. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej kontynuował naukę w Gimnazjum. Był wówczas aktywnym członkiem organizacji harcerskiej. W 1938 roku przerwał naukę i ochotniczo do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie, gdzie zastał go wybuch wojny. Wszedł wówczas w skład jednostki […]

czytaj więcej...
19 listopada 2021
kpr. Julian Grunwald w zgrupowaniu AK „Sosienki” pełnił funkcję łącznika na odcinku Brzeszcze-Kaniów.

Syn Franciszka i Rozalii z Krysków. Urodzony w Bielanach 9 kwietnia 1914 roku. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, pozostając w gospodarstwie swoich rodziców. Służbę wojskową odbywał w 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Po przeszkoleniuw ramach 2 Karpackiej Brygady Szkolnej, awansowany został do stopnia kaprala ze specjalnością celowniczego ciężkiego karabinu maszynowego i przydzielony mobilizacyjnie do 4 […]

czytaj więcej...
19 listopada 2021
Jan Jedliński ps. „Majster” pracując w kopalnianych warsztatach zajmował się m.in. reperowaniem broni i dostosowywaniem jej do warunków konspiracyjnych.

Syn Józefa i Katarzyny z Wójcików, urodzony w Łękach 21 maja 1894 roku. Wspólnie z żoną Heleną z Jamrozów prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. Miał ośmioro dzieci. Ojcem chrzestnym siódmego syna, był Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. Jeszcze przed wybuchem wojny podjął pracę w Państwowej Kopalni Węgla w Brzeszczach. Do działalności konspiracyjnej zwerbowany został końcem 1939 roku […]

czytaj więcej...