Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Aktualności

21 listopada 2021
Julian Jamróz ps. „Sęk” zajmował się organizowaniem żywności w ramach grupy zakonspirowanej jako „Ochronka”oraz podrabiał kartki żywnościowe realizowane w okolicznych sklepach i rzeźniach.

Syn Jana i Katarzyny z Krupińskich. Urodzony w Bielanach, dnia 28 stycznia 1914 roku. W 1936 roku wcielony został do służby czynnej Wojska Polskiego w 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku – Białej. Zwolniony został do rezerwy z powodów zdrowotnych (choroba reumatyczna). Do wybuchu wojny pracował jako rzeźnik. W czasie okupacji wywieziony został na roboty […]

czytaj więcej...
21 listopada 2021
sierż. Franciszek Brońka ps. „Bóbr” członek grupy sabotażowej na terenie kopalni pełnił funkcję dowódcy konspiracyjnej piątki.

Urodzony 16 września 1919 roku w Głębowicach. Służbę wojskową pełnił w ramach 6 pułku artylerii lekkiej. W lutym 1939 roku ukończył z wynikiem dobrym Szkołę Podoficerską 6 pal i awansowany został do stopnia plutonowego. We wrześniu przeszedł szlak bojowy swojego macierzystego pułku. Po powrocie z wojny obronnej 1939 roku osiadł w Przecieszynie, znajdując zatrudnienie w […]

czytaj więcej...
20 listopada 2021
Franciszek Hosek (Hoszek) ps. „Łoś” organizował struktury lokalnego harcerstwa „grupa Łoś” oraz odpowiadał za redagowanie, wydawanie i kolportowanie konspiracyjnego pisemka „Walka”.

Urodzony w Bielanach 4 października 1908 roku. Syn Józefa i Rozalii z Pałków. Wrazz rodzicami określonymi w księdze parafialnej mianem dworzan (aulicos) mieszkał w majątku Wrotnów. Franciszek był wykształcony muzycznie. Udzielał się w miejscowych kapelachi orkiestrach wiejskich, uczył również gry na skrzypcach. Jeszcze przed wybuchem wojny opuścił rodzinne Bielany i osiadł w Jawiszowicach. W działalność […]

czytaj więcej...
20 listopada 2021
Tadeusz Jędrysik ps. „Korteza” zbierał materiały wywiadowcze na temat więźniów oraz załogi SS podczas pracy przy rozbudowie KL Auschwitz.

Urodzony 31 sierpnia 1921 roku w Oświęcimiu. Syn Tadeusza i Wandy z domu Grzywna. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej kontynuował naukę w Gimnazjum. Był wówczas aktywnym członkiem organizacji harcerskiej. W 1938 roku przerwał naukę i ochotniczo do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie, gdzie zastał go wybuch wojny. Wszedł wówczas w skład jednostki […]

czytaj więcej...
19 listopada 2021
kpr. Julian Grunwald w zgrupowaniu AK „Sosienki” pełnił funkcję łącznika na odcinku Brzeszcze-Kaniów.

Syn Franciszka i Rozalii z Krysków. Urodzony w Bielanach 9 kwietnia 1914 roku. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, pozostając w gospodarstwie swoich rodziców. Służbę wojskową odbywał w 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Po przeszkoleniuw ramach 2 Karpackiej Brygady Szkolnej, awansowany został do stopnia kaprala ze specjalnością celowniczego ciężkiego karabinu maszynowego i przydzielony mobilizacyjnie do 4 […]

czytaj więcej...
19 listopada 2021
Jan Jedliński ps. „Majster” pracując w kopalnianych warsztatach zajmował się m.in. reperowaniem broni i dostosowywaniem jej do warunków konspiracyjnych.

Syn Józefa i Katarzyny z Wójcików, urodzony w Łękach 21 maja 1894 roku. Wspólnie z żoną Heleną z Jamrozów prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. Miał ośmioro dzieci. Ojcem chrzestnym siódmego syna, był Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. Jeszcze przed wybuchem wojny podjął pracę w Państwowej Kopalni Węgla w Brzeszczach. Do działalności konspiracyjnej zwerbowany został końcem 1939 roku […]

czytaj więcej...
18 listopada 2021
Stanisław Jedliński wspólny z braćmi pseudonim „Budrys”, zajmował się gromadzeniem żywności i ubrań cywilnych później działał jako łącznik pomiędzy grupą sabotażowo-dywersyjną ZWZ/AK a komendą obwodu oświęcimskiego.

Urodzony w Łękach-Zasolu w dniu 5 maja 1927 roku. Syn Jana i Heleny z domu Jamróz. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, kontynuując naukę w gimnazjum, którą przerwał jednak wybuch wojny. Z konspiracją związany był w zasadzie od końca 1939 roku, po tym jak jego rodzina złożyła partyzancką przysięgę na ręce por. Jana Wawrzyczka, który […]

czytaj więcej...
18 listopada 2021
plut. pchor. Gustaw Litwora w Zgrupowaniu Partyzanckim AK „Sosienki” przydzielony został na stanowisko dowódcze w razie wypadu bojowego grupy oraz w ramach przygotowywanej akcji „Burza”.

Urodzony w dniu 5 stycznia 1908 roku w Tarnowie. Służbę wojskową odbył w ramach 16 pułku piechoty. W 1931 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Andrzeja Śniadeckiego w Tarnowie. W 1932 roku po przeszkoleniu w ramach kursu podchorążych piechoty, jakie przeszedłw ramach 73 pułku piechoty, otrzymał awans do stopnia plutonowego podchorążego ze specjalnością ciężkich […]

czytaj więcej...