Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Aktualności

25 listopada 2021
Rozalia Chmielniak jej dom kryptonim „Cygański obóz” stał się ważnym punktem kontaktowym partyzantów ZWZ/AK, był to punkt zbiorczy, gdzie gromadzono żywność i leki przeznaczone dla więźniów obozu Auschwitz oraz punkt przerzutowy uciekinierów i nielegalnej poczty.

Urodzona w Nowej Wsi 21 kwietnia 1889 roku. Córka Józefa i Katarzyny z domu Deda. W Bielanach zamieszkała po ślubie z Wincentym Malcem, który zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W 1914 roku wyszła ponownie za mąż za Józefa Chmielniaka. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Emil, Józef i Stefania. W okresie okupacji czynnie […]

czytaj więcej...
25 listopada 2021
Konstanty Jagiełło bokser, więzień KL Auschwitz nr 4507 wstąpił do obozowej konspiracji przyjmując pseudonim „Kostek” i „Bezzębny” po ucieczce przekazał plany obozu, szkice z rozmieszczeniem instalacji ochrony obozu, grypsy i wstąpił do oddziału AK Sosienki.

Syn Władysława i Heleny, urodzony 12 lipca 1916 roku w Hucie Żelechowskiej. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, aby wspomóc swoich rodziców imał się różnych prac dorywczych. Pracował m.in. jako goniec w Zarządzie Głównym Związków Zawodowych Robotników Rolnych RP. W latach 30’ rozpoczął również działalność w Czerwonym Harcerstwie. Kostek obdarzony zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnością pracy z młodzieżą, […]

czytaj więcej...
25 listopada 2021
Franciszek Filip jego zadaniem był transport gromadzonych przez organizację na rzecz Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz środków żywnościowych na różne punkty w Polance Wielkiej, Osieku i w Zatorze.

Urodzony 22 sierpnia 1922 roku w Grojcu. Syn Józefa i Agnieszki z domu Żmuda. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej postanowił pomagać rodzicom w pracy w gospodarstwie. We wrześniu 1939 roku w czasie wycofywania się oddziałów polskich z pozycji obronnej pod Pszczyną, włączony został do kolumny taborowej w charakterze woźnicy, z własnym koniem i furmanką. W okolicach […]

czytaj więcej...
24 listopada 2021
Maksymilian Niezgoda ps. „Rampola” w obwodzie oświęcimskim ZWZ-AK objął dowództwo nad komórką wywiadu, pracując w Urzędzie Gminnym pozyskiwał kartki żywnościowe dla konspiracji.

Urodzony 16 sierpnia 1900 roku w Karwinie. Uchodząc przez czeskimi prześladowaniami dotarł do osady barakowej w Oświęcimiu gdzie ostatecznie zamieszkał. Szczególnie aktywnie udzielał się w lokalnych instytucjach. Był m.in. przewodniczącym koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Stanisława Staszica w Oświęcimiu – Barakach oraz skarbnikiem miejscowego koła Związku Strzeleckiego. Tuż przed wybuchem wojny podjął pracę w Polskim […]

czytaj więcej...
24 listopada 2021
Stefania DUSIK/ŁACZNY ps. „Borowina” pełniła funkcję łączniczki między placówkami AK i BCh w Bielanach i Łękach.

Córka Józefa Bujarka i Zofii z Dziubków, urodzona w Bielanach 26 marca 1917 roku. Szkołę Powszechną ukończyła w Bielanach pozostając w gospodarstwie swoich rodziców. W 1935 roku wyszła za mąż za Franciszka Dusika. Po wybuchu wojny w dalszym ciągu prowadziła swoje niewielkie gospodarstwo. W 1942 roku po aresztowaniu przez gestapo jej męża pozostała sama wychowując […]

czytaj więcej...
23 listopada 2021
Wincenty Ciesielczuk nr obozowy 16369 po ucieczce z obozu pozostał na terenie przyobozowym, angażując się w działalność oddziału partyzanckiego „Sosienki” przyjmując ps. „Świerk”.

Urodzony 23 lipca 1917 roku w Hrubieszowie. W 1936 roku ukończył w Hrubieszowie 2 -letnie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. W 1936 roku przyjęty został na wydział mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny zaangażował się w konspiracyjną działalność Narodowej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Hrubieszowie. Został aresztowany przez gestapo początkiem maja 1941 roku m.in. za kolportaż tygodnika „Walka”. […]

czytaj więcej...
23 listopada 2021
Zdzisław Walczak nr obozowy 39543, po ucieczce z obozu został przejęty przez jednego z „Budrysów” i przerzucony „Szlakiem Babinicza” w rejon działania oddziału AK „Garbnik” przyjął ps. „Kamfora”.

Urodzony w Borysławiu 16 czerwca 1911 roku. Z zawodu był urzędnikiem państwowym. Aresztowany został w Krakowie 10 czerwca 1942 roku i osadzony w więzieniu na Montelupich, skąd transportem zbiorowym 15 czerwca przewieziony został do obozu KL Auschiwtz. Oznaczony został numerem 39543. Pracował początkowo w żwirowni Kiesgrube, następnie w komandzie remontującym kanalizacje – Kanalreinigenkommando. Miał możliwości […]

czytaj więcej...
22 listopada 2021
Marian Szayer nr obozowy 17036, należał do obozowego ruchu oporu, pełniąc funkcję łącznika pomiędzy Auschwitz I, a podobozem w Budach.

Syn Jadwigi i Edwarda Szayerów, urodzony 8 grudnia w 1918 roku w Starym Sączu. Był bratankiem słynnej śpiewaczki Jadwigi Szayer występującej, jako Ada Sari. Idąc w ślady swojego dziadka Edwarda znanego adwokata i wieloletniego burmistrza Starego Sącza, postanowił kształcić się na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do obozu KL Auschwitz trafił w dniu 5 […]

czytaj więcej...
22 listopada 2021
Rozalia Chmielniak jej dom kryptonim „Cygański obóz” stał się ważnym punktem kontaktowym partyzantów ZWZ/AK, był to punkt zbiorczy, gdzie gromadzono żywność i leki przeznaczone dla więźniów obozu Auschwitz oraz punkt przerzutowy uciekinierów i nielegalnej poczty.

Urodzona w Nowej Wsi 21 kwietnia 1889 roku. Córka Józefa i Katarzyny z domu Deda. W Bielanach zamieszkała po ślubie z Wincentym Malcem, który zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W 1914 roku wyszła ponownie za mąż za Józefa Chmielniaka. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Emil, Józef i Stefania. W okresie okupacji czynnie […]

czytaj więcej...