Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Aktualności

17 października 2021
kpt. Jan Wawrzyczek ps. „Danuta” dowódca obwodu oświęcimskiego Armii Krajowej oraz oddziału partyzanckiego „Sosienki”.

Urodził się w Jawiszowicach 28 kwietnia 1912 roku, w rodzinie robotniczej Jana i Emiliiz Chromików. Wychowywał się wraz z dwiema siostrami: starszą Anną i młodszą Emilią. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnych Jawiszowicach, kontynuując dalszą naukę w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej. W 1931 roku postanowił związać swoją przyszłość z wojskiem. Jako ochotnik wstąpił […]

czytaj więcej...
16 października 2021
Zygmunt Urbańczyk ps. „Zagłoba” i „Schwartz” dowódca placówki Armii Krajowej w Osieku.

Urodzony w Osieku 23 grudnia 1896 roku. Syn Józefa i Rozalii z Lekkich. We wrześniu 1939 roku zaangażował się w akcję udzielania pomocy doraźnej rannym żołnierzom polskim, wycofującym się przez Osiek z pozycji obronnej pod Pszczyną. Na własnym rowerze zwoził kontuzjowanych na punkt opatrunkowy, który zorganizowano przy miejscowej plebanii. Do organizacji konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej […]

czytaj więcej...
15 października 2021
plut. pchor. Marian Mydlarz ps. „Pawełek”, „Krzywonos”, łącznik Związku Walki Zbrojnej Obwodu Oświęcimskiego, adiutant dowódcy oddziału partyzanckiego AK „Sosienki”, łącznik-przewodnik na tzw. „Szlaku Babinicza”.

Urodzony 25 listopada 1925 roku w Oświęcimiu, syn Jana i Marii z Winiarskich. W 1940 roku podjął pracę gońca w niemieckiej firmie zajmującej się przygotowaniem terenu pod przyszłą fabrykę chemicznego koncernu IG Farbenindustrie. W dniu 15 maju 1940 roku został zwerbowany do pracy konspiracyjnej w ramach organizacji Związku Walki Zbrojnej Obwodu Oświęcimskiego, jako łącznik. Przyjął […]

czytaj więcej...
14 października 2021
sierż. Bronisław Żuk ps. „Ster” działacz zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej „Sosienki”, oddziału AK „Garbnik” oraz konspiracji w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, następnie w poakowskim zgrupowaniu „Romana”.

Syn Karola i Heleny z domu Zagrodnik. Urodzony w Oświęcimiu 5 lutego 1922 roku. Z początkiem niemieckiej okupacji podjął pracę robotnika murarskiego w niemieckiej firmie budowalnej „Feliks”, gdzie pracował do 1941 roku. W związku z tym, że jego matka podpisała volkslistę, również i on, jako niepełnoletnie dziecko znalazł się w tym spisie. Spowodowało to, że […]

czytaj więcej...
13 października 2021
ppor. Kazimierz Wolny ps. „Wilczur”

Syn Karola, urodzony w Rycerce w dniu 9 września 1920 roku. Był jednym z pierwszych partyzantów ziemi żywieckiej Związku Walki Zbrojnej następnie Armii Krajowej. Posługiwał się pseudonimem „Chart” (vel „Hart”) oraz „Wilczur”. Należał pierwotnie do drużyny konspiracyjnej w rodzinnej Żabnicy, następnie w stopniu kaprala służył w grupie bojowej „Malinka”. Uniknął aresztowania w 1942 roku w […]

czytaj więcej...
12 października 2021
Katarzyna Surma ps. „Maryśka” łączniczka, kolporterska, zajmowała się organizowaniem żywności dla więźniów.

Córka Franciszka i Marii z Gasidłów, urodzona w Kańczudze 19 kwietnia 1919 roku. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Bielanach, pozostała na gospodarstwie swoich rodziców. W celu uniknięcia wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy zatrudniła się, jako pracownica dworska w miejscowym majątku Kańczuga. Do pracy konspiracyjnej zaprzysiężona została w lutym 1940 roku przez Antoniego Szlachcica „Laurę” […]

czytaj więcej...
11 października 2021
Helena Stupka ps. „Jadzia” Zorganizowała siatkę „ludzi dobrej woli”, która zajmowała się dostarczaniem leków, pośredniczeniem w korespondencji oraz dożywianiem grup więźniów pracujących poza obozem.

Urodzona 17 marca 1898 roku w Samojłowce koło Dnietropietrowska, córka Stanisława Sokołowskiego i Doroty Wilhelminy z domu Liske. Rodzina opuściła Rosję w związku  z zawieruchą rewolucyjną i nabyła niewielki majątek w Tczewie. W 1922 roku poślubiła Jana Stupkę i od lat 30’ zamieszkała w Oświęcimiu, angażując się w miarę możliwości w życie społeczne, dobroczynne i […]

czytaj więcej...
10 października 2021
sierż. pchor. Marek Ślosarczyk ps. „Mucha” i „Zawisza” wywiadowca i łącznik.

Urodzony 10 grudnia 1922 roku w Piotrkowie Trybunalskim, syn Ludwika i Elżbiety z domu Janus. Żył w rodzinie zawodowego wojskowego – jego ojciec był kapitanem Wojska Polskiego, co wiązało się ciągłymi zmianami miejsca zamieszkania w zależności od przydziału służbowego. Nauki pobierał więc w Tarnowskich Górach, Sosnowcu i ponownie  w Tarnowskich Górach gdzie zdał maturę. Przed […]

czytaj więcej...