Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Franciszek Hosek (Hoszek) ps. „Łoś” organizował struktury lokalnego harcerstwa „grupa Łoś” oraz odpowiadał za redagowanie, wydawanie i kolportowanie konspiracyjnego pisemka „Walka”.

20 listopada 2021

Urodzony w Bielanach 4 października 1908 roku. Syn Józefa i Rozalii z Pałków. Wraz
z rodzicami określonymi w księdze parafialnej mianem dworzan (aulicos) mieszkał w majątku Wrotnów. Franciszek był wykształcony muzycznie. Udzielał się w miejscowych kapelach
i orkiestrach wiejskich, uczył również gry na skrzypcach. Jeszcze przed wybuchem wojny opuścił rodzinne Bielany i osiadł w Jawiszowicach.

W działalność konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej zaangażował się od 1940 roku. Posługiwał się wówczas pseudonimem „Łoś”. W ramach obwodu oświęcimskiego zajmował się zorganizowaniem w warunkach konspiracyjnych struktur lokalnego harcerstwa. Tak powstała oparta na drużynach z Brzeszcz i Oświęcimia „grupa Łoś” określana również mianem „Orląt”. Od 1941 roku odpowiadał również za redagowanie, wydawanie i kolportowanie konspiracyjnego pisemka „Walka”, które ukazywało się w niewielkim nakładzie 100 egzemplarzy. Po reorganizacji obwodu oświęcimskiego ZWZ/AK wymuszonej aresztowaniami gestapo w październiku 1942 roku, objął funkcję szefa komórki wywiadu. Zmienił dotychczasowy pseudonim na „Beethoven”. Nawiązał kontakt między organizacją
a ruchem oporu w obozie, co pozwoliło na koordynowanie wzajemnych działań. Sporządzał raporty o funkcjonowaniu obozu, które trafiały następnie do dowództwa Okręgu Śląskiego AK. Odpowiadał również za tzw. wywiad przemysłowy w ramach ogólnopolskiej operacji AK o kryptonimie „Synteza” mającej na celu określenie zakładów pracujących nad powstawaniem benzyny syntetycznej. Pod względem wywiadowczym rozpracowywał m.in. fabrykę IG Farbenindustrie, co spowodowało naloty bombowe lotnictwa alianckiego, kopalnię węgla kamiennego w Brzeszczach i Jawiszowicach oraz rafinerię w Czechowicach Dziedzicach. W wyniku donosu aresztowany został przez gestapo w listopadzie 1944 roku. Osadzony został w bloku 11 obozu Auschwitz, gdzie poddano go śledztwu. O wyjątkowej brutalności funkcjonariuszy obozowego gestapo wobec „Beethovena” zaświadczali współwięźniowie Stanisław Łaczny czy ks. Władysław Grohs. Wyprowadzony został w marszu ewakuacyjnym obozu Auschwitz w styczniu 1945 roku. Trafił do obozu KL Mauthausen, gdzie został zamordowany w dniu 17 marca 1945 roku.

autor: MD, BaW

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”