Auschwitz-Memento
  • A
  • A+
  • A
Auschwitz-Memento

Franciszek Filip jego zadaniem był transport gromadzonych przez organizację na rzecz Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz środków żywnościowych na różne punkty w Polance Wielkiej, Osieku i w Zatorze.

25 listopada 2021

Urodzony 22 sierpnia 1922 roku w Grojcu. Syn Józefa i Agnieszki z domu Żmuda.

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej postanowił pomagać rodzicom w pracy w gospodarstwie.

We wrześniu 1939 roku w czasie wycofywania się oddziałów polskich z pozycji obronnej pod Pszczyną, włączony został do kolumny taborowej w charakterze woźnicy, z własnym koniem i furmanką. W okolicach Krakowa pododdział w którym świadczył tzw. foszpon, został rozbity. Franciszek szczęśliwie wrócił wówczas do domu. W 1940 roku podjął współpracę
z przyobozową grupą konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej. Bliskie kontakty utrzymywał głównie z Zygmuntem Urbańczykiem „Zagłobą” i Błażejem Biesem, którzy organizowali placówkę ZWZ w Osieku. Jego zadaniem był m.in. transport gromadzonych przez organizację na rzecz Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Auschwitz środków żywnościowych na różne punkty w Polance Wielkiej, Osieku i w Zatorze.

W końcu listopada 1941 roku został aresztowany w zasadzce przygotowanej przez niemiecką żandarmerię z Osieka. Przewieziony został do placówki gestapo w Bielsku, gdzie przesiedział 6 miesięczny okres śledztwa, który zakończył się wyrokiem skazującym na 18 miesięcy ciężkiego więzienia. Osadzony został w więzieniu w Cieszynie, pracując przymusowo
w kamieniołomach w Czyńcu. Po odbyciu wyroku, przewieziony został w dniu 23 grudnia 1943 roku transportem zbiorowym do KL Auschwitz, gdzie oznaczony został numerem 171316.

W maju 1944 roku przewieziony został do obozu Natzweiler, gdzie pracował w podziemnej fabryce amunicji i silników samolotowych. Obóz ten w związku z nalotami alianckimi został ewakuowany. Franciszek trafił wówczas do Buchenwaldu, następnie do KL Mittelbau-Dora, gdzie doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie.

autor: AD, BoW

=================================

Biogram powstał dzięki działalności Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz Centrum Dokumentacji „Nieobojętni spod Auschwitz”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”