Auschwitz-Memento
 • A
 • A+
 • A
Auschwitz-Memento

„Badanie strat wojennych” – członkowie naszego Stowarzyszenia w nowym projekcie

23 maja 2024

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Auschwitz-Memento, Grzegorzem Zemłą (Diesel Loko Distribution Sp. z o.o.) oraz Towarzystwem Miłośników Bielan, otrzymał dotację z programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych”.

Zgodnie z informacjami, umieszczonymi na stronie Ministerstwa, „strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w związku z II wojną światową w zakresie zbiorów pochodzących z kolekcji publicznych, prywatnych i związków wyznaniowych. Wspierane są kwerendy archiwalne, digitalizacja źródeł, wydawnictwa, konferencje, szkolenia, budowa stron internetowych i organizacja wystaw poświęconych stratom wojennym lub badaniom proweniencyjnym”.

Dzięki dofinansowaniu projektu przez MKiDN zespół badaczy w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek,
 • dr Jan Bulak,
 • dr Zbigniew Klima,
 • mgr Marcin Dziubek,
 • mgr Michał Jarnot,
 • mgr Sebastian Graniczkowski,
 • mgr Adrian Kędzierski – koordynator projektu i mieszkaniec Gminy Oświęcim przeprowadzi badania strat ruchomych dóbr kultury poniesionych przez Kościół rzymskokatolicki na terenie dekanatu oświęcimskiego w czasie II wojny światowej.
 • Przeprowadzona zostanie kwerenda archiwalno-biblioteczna w archiwach: państwowych, kościelnych, parafialnych oraz klasztornych; zbiorach instytucji i osób prywatnych. Wyniki kwerendy spopularyzowane zostaną poprzez publikację, otwarte seminarium oraz relację w mediach społecznościowych.
 • Wszystkie opisane powyżej działania pozwolą na możliwie najdokładniejszą identyfikację skradzionych dóbr kultury oraz popularyzację tematyki strat wojennych wśród szerokiego grona odbiorców.
 • Wyniki będą na bieżąco publikowane tutaj: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558423346077
 • Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.