PROJEKTY
Auschwitz Memento
nieobojetni baner
niezlomni baner
podroze-z-pileckim
cena-wolnosci-baner
lustro
glosy-z-auschwitz
sosienki
ucieczka-z-auschwitz
projekt pilecki wspomoz

pogiewontem logo
piasnica logo
siostrzyczka logo
listonosz logo

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Zapomniani bohaterowie wychodzą z cienia
Europa nie może nie wiedzieć, Polska musi pamiętać
Opowieść o wyborach dokonywanych przez człowieka w obliczu ważnych wydarzeń historycznych
Film dokumentalny opowiadający o zapomnianej zbrodni w Lasach Piaśnickich
Film dokumentalny opowiadający o losach mieszkańców Oświęcimia i okolic w czasie niemieckiej okupacji
Historia niezwykłej przyjaźni Polki i Żydówki, która nawiązała się, gdy jako dzieci były więźniarkami KL Auschwitz

Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw: od Mitteleuropy do integracji europejskiej

DSC 3710Stowarzyszenie Auschwitz Memento współorganizowało ważną konferencję dotyczącą geopolityki Europy środkowej i wschodniej. Zaprezentowano łącznie ok. 30 referatów, a sama konferencja była ważnym głosem na temat kondycji tej części kontynentu. 

 

 

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa o tematyce geopolitycznej pt.: „Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw – od Mitteleuropy do integracji europejskiej”. Za organizację konferencji odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie:

przewodniczący – dr Grzegorz Baziur (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),
sekretarze – dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
mgr Monika Ubik (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),
mgr Zbigniew Klima (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

Z racji jej geopolitycznej tematyki konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej współorganizatorami były: Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Stowarzyszenie „Auschwitz Memento”, a obsługę medialną stanowił portal Oświęcim online. Ze względu na jej charakter, w konferencja udział wzięli naukowcy z zakresu: politologii, historii, geopolityki, demografii oraz specjaliści do spraw geoekonomii i polityki surowcowej. Konferencja miała Radę Naukową w składzie:

J.M. Rektor PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – prof. dr hab. Witold STANKOWSKI – przewodniczący Rady Naukowej

Dr Krzysztof ŻARNA – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Dr Krzysztof KOŹBIAŁ – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Prof. dr hab. Rafał ŁĘTOCHA – kierownik Zakładu Myśli Politycznej INP im. Jana Karskiego PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Prof. dr hab. Ryszard SZYNOWSKI - kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa INP im. Jana Karskiego PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Prof. dr hab. Tadeusz MARCZAK – Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Radosław ZENDEROWSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Witold WILCZYŃSKI – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Peter BORZA – Uniwersytet Preszowski w Preszowie
Ks. prof. dr hab. Stanisław NABYWANIEC – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Dr hab. Jerzy ŚWIECA – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Konrad OŚWIECIMSKI – dyrektor Instytutu Politologii Akademii „Ignatianum” w Krakowie
Dr Paweł SKORUT – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Bożena SIERADZKA-BAZIUR – prorektor do Spraw Nauki i Programów Kształcenia Akademii „Ignatianum” w Krakowie
Dr Grzegorz BAZIUR – Instytut Nauk Politycznych PWSZ im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Dr Leszek SYKULSKI – Instytut Geopolityki w Częstochowie
Dr Piotr WILCZYŃSKI – prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Kraków
Dr Andrzej ZAPAŁOWSKI – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie


IDEA KONFERENCJI


W 2016 r. przypada 100 rocznica rozpoczęcia realizacji geopolitycznej koncepcji niemieckiej Mitteleuropy. Owa idea była formą integracji Europy Środkowo-Wschodniej pod hegemonią II Rzeszy Niemieckiej. W tym kontekście również ziemie polskie zaboru rosyjskiego (Królestwo Polskie i Ziemie Zabrane), które były wówczas pod okupacją niemiecko-austro-węgierską miały odegrać ważną rolę dla Niemiec, jako dostawca surowców, żywności i rekruta na potrzeby wojny.
Koncepcja Mitteleuropy stała się potem podstawą szerszej idei Lebensraumu w III Rzeszy Niemieckiej w okresie totalitarnej i ludobójczej dyktatury nazistowskiej lat 1933-1945. Jednak oprócz Niemiec do obszaru Europy Środkowej pretendowały rządy Imperium Rosyjskiego (do 1917 r.), Rosji Sowieckiej-Związku Sowieckiego (1917-1991), a obecnie Federacji Rosyjskiej (1991-do chwili obecnej).
Z doświadczeń geopolityków XIX i XX w. korzystają współcześni prekursorzy tej dziedziny, np. w Rosji, jak choćby jeden z głównych zwolenników eurazjanizmu, Aleksandr Dugin, czy twórca idei Europy od Atlantyku do Pacyfiku, czyli tzw. Związku Europy, prof. Siergiej Karaganow – jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina.
W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na ideę bloków geopolitycznych okresu zimnej wojny lat 1946-1989 i rywalizacji supermocarstw w tym okresie w regionie Europy Środkowej, a także kwestii obrony geopolitycznych interesów ZSRR w tym regionie na przykładzie kryzysów systemu komunistycznego w krajach satelickich – od Powstania Berlińskiego 17 czerwca 1953 do Jesieni Ludów i upadku reżimów komunistycznych w 1989 r. Warto też pamiętać, że 2016 r. przypada 60 rocznica Powstania Poznańskiego, Polskiego Października i Powstania Węgierskiego, dlatego też jeden z paneli chcielibyśmy poświęcić tym ważnym wydarzeniom historycznym.
Zarówno w referatach, jak i w trakcie dyskursu konferencyjnego warto zwrócić uwagę na geopolitykę Federacji Rosyjskiej w tym regionie po 1991 r.: sprawy geoekonomii (polityka surowcowa – gazociągi), jak i sposoby rozgrywania przez Rosję państw Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina 2004-2016), Białoruś, a w dalszej kolejności również Polska (2010), Słowacja czy Węgry. Warto podkreślić ideę Osi Paryż-Berlin-Moskwa i próbę budowy Związku Europy od Atlantyku po Pacyfik, który jest częścią wielkiego planu budowy obszaru Wielkiej Eurazji pod hegemonią rosyjską – która po aneksji Krymu w 2014 r. i wojnie w Donbasie wydaje się być sprawą zamkniętą. O powyższych tematach chcielibyśmy podyskutować w rzeczowej i naukowej atmosferze podczas wspomnianej konferencji.
W opinii Organizatorów 100-lecie Mitteleuropy jest wydarzeniem istotnym, dlatego też nie można pominąć go milczeniem, warto mu poświęcić debatę naukową. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących procesów geopolityczno-integracyjnych w Europie Środkowej i zastanowienie się nad ich skutkami, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, dlatego też współcześnie tematyka ta wydaje się ciągle aktualna. Tematyka obrad dotyczyła następujących kwestii:

1. Definicja Europy Środkowo-Wschodniej (Międzymorza).
2. Obszar Europy Środkowo-Wschodniej w geopolitycznych koncepcjach Niemiec i Rosji, jako głównych mocarstw rozgrywających ten region w latach 1914-1945;
3. Wojny asymetryczne, buntownicze i narodowościowe a walka o wpływy geopolityczne na obszarze Międzymorza.
4. Idee imperialne (Mitteleuropa, Lebensraum, idea „światowej rewolucji”), propaganda i współczesne wojny informacyjne w służbie geopolityki;
5. Europa Centralna jako obszar „przejściowy” – historycznie i współcześnie.
6. Obszar Międzymorza w rosyjskiej geoekonomii. Geopolityka surowcowa a Europa.
7. Między Niemcami a Rosją: Polska a obszar Międzymorza.
8. Geopolityka a systemy totalitarne, ludobójstwo i prawa człowieka.

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane po ich pozytywnej recenzji w serii wydawniczej „Europa Środkowa. Central Europe”..

Poniżej przedstawiam poszczególne panele konferencji:

Panel I: EUROPA ŚRODKOWA – HISTORIA, GEOPOLITYKA, PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA W ASPEKCIE HISTORYCZYM I WSPÓŁCZESNYM (moderator: dr Grzegorz BAZIUR)
Ks. prof. dr hab. Stanisław NABYWANIEC [Uniwersytet Rzeszowski], ks. dr Jan ROGULA, Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie historycznej,
Prof. dr hab. Witold WILCZYŃSKI [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Geopolityczne nazewnictwo we wschodniej części Europy,
Prof. dr hab. Stefan BIELAŃSKI [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Nowa rola geopolityczna Grupy Wyszehradzkiej w świetle publikacji włoskiego periodyku „Limes”,
Prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI [Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia], Morze Bałtyckie w okresie zimnej wojny. Sytuacja polityczno-militarna,
Prof. dr hab. Radosław ZENDEROWSKI [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie], Zmiany w strukturze etnicznej i wyznaniowej Europy Środkowo-Wschodniej w długiej (XX wiek) i krótkiej (po 1989 r.) perspektywie czasowej,
Dr Andrzej ZAPAŁOWSKI [Uniwersytet Rzeszowski], Zagrożenia dla Europy ze strony ruchów na rzecz autonomii Zakarpacia w II dekadzie XXI w.

Panel II: MITTELEUROPA ORAZ NIEMIECKIE KONCPECJE GEOPOLITYCZNE. KWESTIA LUDOBÓJSTWA (moderator: dr Paweł SKORUT)

Prof. dr hab. Wadym ZADUNAJSKI [Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie - Ukraina], Wpływ II Rzeszy Niemieckiej w 1918 roku oraz II Rzeczypospolitej w 1920 roku na działania militarne Ukraińskiej Republiki Ludowej i Kozaków dońskich przeciwko Rosji Radzieckiej,
Mgr Piotr ZIĘBA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Partnerstwo i pojednanie czy tylko dobre sąsiedztwo? – debata prasowa wokół form współpracy Polski z nowymi Niemcami w jednoczącej się Europie w latach 1989-1991,
Prof. Ignatianum, dr hab. Bożena SIERADZKA-BAZIUR [Akademia Ignatianum w Krakowie], Dokument osobisty jako źródło danych na temat polskiej rodziny żydowskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu,
Dr Krzysztof MAŁYSA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Wizja współpracy środkowoeuropejskiej w programie politycznym Unii,
Dr Krzysztof KOŹBIAŁ [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Europa i integracja europejska w programie partii „Alternative für Deutschland”.

Panel III: GEOPOLITYKA IMPERIUM ROSYJSKIEGO / ZSRR / FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC OBSZARU MIĘDZYMORZA (moderator: dr Maciej MĄCZYŃSKI)

Dr Leszek SYKULSKI [Akademia Polonijna w Częstochowie], Rosyjska geopolityka a bezpieczeństwo Europy Środkowej,
Prof. dr hab. Joachim DIEC [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Interesy państw środkowoeuropejskich a interesy jej w obliczu wyzwań XXI wieku,
Dr Paweł SKORUT [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Rewolucja (nie) zamierzona. Wpływ „Przebudowy i nowego myślenia” Michaiła Gorbaczowa na nowy geopolityczny układ w Europie środkowo-wschodniej w XX wieku,
Dr Grzegorz BAZIUR [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Region Międzymorza wobec rosyjskiego zagrożenia wojną informacyjną na przykładzie Ukrainy i Polski w latach 2004-2014 r. – wybrane problemy,
Witold SZIRIN-MICHAŁOWSKI [redaktor naczelny kwartalnika „Rurociągi” – Fundacja „Odysseum”, Warszawa], Big Game czy synarchia energetyczna?
Mgr Wojciech ŁYSEK [Uniwersytet Jagielloński, Kraków],Wykorzystanie koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej,
Mgr Soraya KUKLIŃSKA [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy], Taktyka Stalina wobec krajów bałtyckich, Finlandii i Besarabii (1939-1940 r.),
Mgr Dagmara MOSKWA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Ukraina w dyskursie politycznym Federacji Rosyjskiej. Między teorią a rzeczywistością,
Dr Przemysław MAZUR [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Rosjanie w Karpatach – strategiczne znaczenie przełęczy karpackich dla Rosji i jej aktywność wśród społeczności łemkowskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Panel IV: ZACHODNIE KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE A REGION EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. INNE KRAJE EUROPY (moderator: prof. nadzw. dr hab. Rafał Łętocha)

Prof. dr hab. Patryk PLESKOT [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], „Solidarność” w optyce geopolitycznej Zachodu (1980–1989),
Dr Dagmara MROZOWSKA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Narodowi socjaliści wobec Romów i Sinti w okresie II wojny światowej. Społeczne i polityczne podłoże prześladowań w Niemczech i Austrii,
Dr Bogdan NOWOSAD [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w gaullistowskiej koncepcji „Europy od Atlantyku do Uralu”,
Dr Jacek URBIŃSKI [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Lokalna świadomość historyczno-kulturowa w społeczeństwach Europy Środkowej na przykładzie Ziemi Oświęcimskiej,
Mgr Grzegorz ĆWIĘKAŁA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Europa w ujęciu Stanisława Cata-Mackiewicza.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Grzegorz Baziur

Wspomóż Nas

Nasza działalność opiera się o wolontariat i darowizny osób fizycznych.

W tym momencie zbieramy środki finansowe na:

  • powstanie objazdowej wystawy "Niezłomni spod Auschwitz",
  • wydanie książki o bohaterskich żołnierzach oddziału AK "Sosienki", którzy zorganizowali najwięcej ucieczek z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Jeśli popierasz cele Stowarzyszenia Auschwitz Memento wesprzyj nas darowizną poprzez system PayPal. Kliknięcie w powyższy obrazek przeniesie Cię na strony PayPal gdzie można przekazać darowiznę.

Można także wesprzeć Stowarzyszenie poprzez wpłaty na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Andrychowie O/ Oświęcim
58 8110 1023 2003 0300 3381 0001 z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu a także podaniem adresu mailowego i krótkimi danymi osobowymi, które umożliwią podziękowanie za pomoc w realizacji projektu.

Dziękujemy!

Partnerzy
wejherowo gdynia udskior
fio marszalek malopolski 2 mhp
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści publikowanych przez Stowarzyszenie
bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia zabronione.